Pasienter kan selv melde bivirkninger

09.04.2010

Fra 1. mars 2010 kan du selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett.

Tidligere har bare helsepersonell kunnet melde bivirkninger. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

På nettsiden til Legemiddelverket, under banneret "Meld bivirkninger - pasienter" kan du nå få informasjon om hva en bivirkning er, hva du gjør om du får bivirkninger, hvem som kan melde bivirkninger, når du kan melde bivirkninger osv.

Tilbake