PEF på Arendalsuka

12.08.2017

Vi gleder oss til Arendalsuka, hvor vi skal være tilstede for å løfte kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt opp på dagsorden.

Bilde: PEF på Arendalsuka

Vi står på stand hele uken og arrangerer to debattmøter. Vi vil gjerne snakke med medlemmer, mulige nye medlemmer, politikere, media og andre organisasjoner.

Her kan du møte oss:

Vi ønsker alle interesserte velkommen på våre arrangementer!

Hvem deltar?

Du kan møte følgende PEF-representanter under Arendalsuka:

Forbundsleder Ragnar Akre-Aas
Generalsekretær Terje Nordengen
Kommunikasjonsansvarlig Eli Synnøve Gjerde
Fylkesleder i Aust-Agder Tore Andersen + lokallagsstyret
Fylkesleder i Telemark, Vidar O. Haugen + lokallagsstyret
Aurora Kobernus, ungdomsstyremedlem i PEF-ung
Monica B. Kristensen, ungdomsstyremedlem i PEF-ung
Siri Lønseth Holm, organisasjonssekretær (PEF og PEF-ung)

Du finner kontaktinformasjon til sentralstyret og administrasjonen her på nettsiden.

Hva er Arendsalsuka?

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i det norske demokratiet.

Les mer på Arendalsuka.no og last ned programavisen.

Les også hvilke aktiviteter FFO har under Arendalsuka.

Foto: Arendalsuka.no

Tilbake