Positive tiltak i revidert statsbudsjett

20.05.2021

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett viser tydelige ambisjoner om å motvirke ettervirkninger av koronapandemien - det er positivt, sier generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet.

Bilde: Positive tiltak i revidert statsbudsjett

Generalsekretæren viser til blant annet disse tiltakene:

  •  78 millioner kroner til tiltak for å redusere de negative konsekvensene  av pandemien for personer med funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og deres familier.
  • 28 millioner kroner til barnehabilitering (innebærer blant annet fysioterapi og opptrening).
  • 15 millioner kroner til å styrke stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten.
  • 10 millioner til styrket satsning på velferdsteknologi.
  • 10 millioner kroner til tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (aktivitetstiltak).
  • 15 millioner kroner til helsefrivilligheten via Stiftelsen DAM.
  • 100 millioner til oppfølging av vedtak om å kunne ta utdanning samtidig med at man mottar dagpenger.
  • Bedre tiltakspakker for personer på AAP: Å innføre rett til forlengelse av stønadsperiode ut september for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) under arbeidsavklaring, og som går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september.

Frivillig innsats

– Det er godt å se at den innsatsen som frivillige organisasjoner har gjort gjennom hele pandemien blir anerkjent, og også styrket i tiden fremover. Samtidig vet vi at hudpasientene har vært nedprioritert under pandemien. Viktige behandlingstilbud som klimabehandling i utlandet er avlyst, ventetiden hos hudlege har økt, pasienter med hudsykdommen HS opplever utsettelser og økt ventetid på kirurgisk behandling, og tilgang til lysbehandling er redusert, sier generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Tall fra Norsk pasientregister viser at den generelle nedgangen i aktiviteten på sykehusene her i landet fra 2019 til 2020 er på fire prosent. Men for psoriasispasienter er den på hele 14 prosent. Det betyr nesten 10.000 færre konsultasjoner for psoriasis ved norske sykehus i 2020, sammenlignet med 2019.

– Men spørsmålet er om hvordan regjeringen vil motvirke det at mange av våre medlemmer har mistet sin behandling eller fått den redusert, sier Øvergaard.

Les mer om nedgangen i sykehusatktiviteten i koronatiden og konsekevenser for våre grupper.

 

 

Tilbake