Store muligheter med Extrastiftelsen

13.01.2017

Extrastiftelsen utlyser nå årets første runde med helseprosjekter. Søknadsfrist er 15. mars.

Bilde: Store muligheter med Extrastiftelsen

Extra-tilskudd gis til gode prosjekter, men HVA er et godt prosjekt?

Et godt prosjekt er et prosjekt som bygger på en ide som tjener organisasjonens formålsparagraf, som skaper engasjement eller gir medlemmene et tilbud de ellers ikke ville fått. Den gode idè gjort gjennomførbar, er et godt prosjekt.

Årlig fordeler Extrastiftelsen en gitt prosentandel av Norsk Tippings overskudd til helseprosjekter. Søknader fremmes gjennom en godkjent søkerorganisasjon. Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung er godkjente søkeorganisasjoner. Lokallag, fylkeslag, utvalg og PEF-ung grupper kan derfor søke prosjektstøtte gjennom Psoriasis- og eksemforbundet. Også instanser utenfor organisasjonen kan fremme prosjekter PEF anser som relevante.

Nye regler

I 2016 gjennomgikk Extrastiftelsen sin støtteordning og presenterte nye og reviderte retningslinjer. Blant annet er det nå nytt søknadsskjema og nye søknadsfrister. Fra og med 2017 er det flere forskjellige søknadsfrister å forholde seg til, og første søknadsfrist den 15. mars gjelder for helseprosjekter (tidligere forebygging og rehabilitering).

De nye reglene påpeker at Extrastiftelsen IKKE kan gi midler til behandlingsreiser til utlandet, samt at prosjektene primært skal gjennomføres i Norge. Stiftelsen ønsker også å synliggjøre muligheten for støtte til teknologisk utvikling og nye tekniske løsninger. Dette er ny, men viktig, informasjon for søkerorganisasjonene.

Søknadsskjemaet for helseprosjekter våren 2017 er noe endret sammenlignet med høsten 2016. Dette gjelder spesielt rundt prosjektenes kategorisering og budsjettering. Sistnevnte fordi prosjektåret i denne runden ikke følger kalenderåret. Et prosjektår i Helse vår går fra 1. juli til 30. juni.

Gir muligheter

Extrastiftelsen er en god mulighet til å prøve ut nye metoder, samt synliggjøre organisasjoners løsninger for bedre helse og økt livskvalitet. Vi som brukere har et unikt innblikk i helsetilbudets mangler og svakheter. Kanskje vi til og med har noen innovative løsninger? Det er mulig å søke midler til utprøving av nye behandlingsmetoder og samarbeidsprosjekt med andre organisasjoner eller instanser. Tidligere år har organisasjoner fått innvilget alt fra lokale lysbehandlingsenheter til vinterleir. En gjenganger i Psoriasis- og eksemforbundet er "Hudskole" og mestringskurs. Vi har også gjennomført mange informasjonsprosjekter som temahefter, filmer og nettsider. Kun fantasien og formålet setter grenser!

Spennende prosess

Lokal- og fylkeslag spiller en nøkkelrolle når det gjelder gode medlemstilbud lokalt. Psoriasis- og eksemforbundet vet at de tillitsvalgte har ulik bakgrunn og erfaringer. Noen har skrevet mange søknader tidligere og trenger mindre veiledning, mens for andre er det å skrive en søknad til Extrastiftelsen noe helt nytt. Vi hjelper dere gjerne fra A-til-Å!

Prosjektkriterier

Extrastiftelsen favner bredt, men har noen fastsatte kriterier for hvilke prosjekter som kan gis midler:

- prosjektet skal være rettet mot målgrupper i Norge
- brukermedvirkning og brukerstyring vektlegges, frivillighet ansees som et pluss
- samarbeidsprosjekt med andre organisasjoner/personer/kommuner er positivt
- beskrevet og synliggjort helsegevinst

Reproduksjon av ideer

Vi mottok mange gode søknader i fjor, og PEF sentralt oppfordrer deg som ikke fikk tildelt penger i 2016 til å prøve på nytt! Extrastiftelsen avslo hele 85% av søknadene i forrige runde, som følge av endringer i stiftelsens finansiering i 2016. Alle søkere er lovet begrunnelse for avslaget innen 15. februar. Dette gjør det enklere å utarbeide gode søknader i Extrastiftelsens øyne, og vi vet at det nytter å prøve igjen!

Extrastiftelsen påpeker selv at nyskaping ikke er et krav, og at tidligere prosjekter kan søkes om på nytt. Det er lurt å inkludere erfaringene fra sist i ny prosjektsøknad. Det er bra å vise progresjon i prosjektet gjennom en liten endring, men det er legitimt å gjenskape en suksesshistorie.

Ta kontakt!

Alle søknader sendes elektronisk og fremmes gjennom oss sentralt. PEF har et overordnet ansvar for alle organisasjonens prosjekter. Dette betyr at dere som har ideer og prosjektsøknader må kontakte sentralleddet for å få tilgang til Extrastiftelsens søknadssystem. Har dere en idè eller behov dere ønsker å utvikle til et prosjekt, så hjelper vi dere gjerne gjennom hele prosessen.

De ulike fristene

Grunnet endret søknadsfrist i 2017 gjelder neste frist den 15. mars kun for helseprosjekter. Dette er stiftelsens frist, noe som betyr at Psoriasis- og eksemforbundets interne søknadsfrist er 15. februar. Er dere interesserte i å søke om lokale prosjekter, bør dere være i kontakt med kontoret og i gang med tankeprosessen på dette tidspunktet. Da er det fortsatt en måned igjen til å ferdigstille en prosjektskisse, og til å fylle ut Extrastiftelsens krevende og detaljerte søknadsskjema. Extra-prosjekter som innvilges 15. juni gjennomføres i perioden fra 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stiftelsen og tidligere innvilgede prosjekter, se: 

www.extrastiftelsen.no  

PEF: 23 37 62 40 / post[at]pefnorge.no   eller maren.awici-rasmussen[at]pefnorge.no

Tilbake