Store økonomiske problemer i Helse Sør-Øst

20.06.2008

– Helse Sør-Øst har en særdeles krevende situasjon økonomisk. 80 prosent av utfordringene ligger hos Ullevål og Rikshospitalet, sa administrerende direktør Bente Mikkelsen under styremøtet i Helse Sør-Øst i går. Bente Mikkelsen innkalte umiddelbart til møter da mai-tallene fra foretakene ble klare.

– Det er viktig at styret nå ser de ekstreme utfordringene vi står overfor, sa Mikkelsen.

Hun la ikke skjul på at det er Rikshospitalet og Ullevål som har de største problemene.

Fem har avvik
Viseadministrerende direktør Atle Brynestad la fram tallene for Helse Sør-Øst.
– Til og med mai er det 214 millioner kroner i avvik. Blefjell, Rikshospitalet, Buskerud, Sørlandet og Ullevål er de fem sykehusene som har store avvik, sa Brynestad.

Problemet er at sykehusene ikke greier å gjennomføre omstillingstiltakene. På Rikshospitalet har man bare greid å gjennomføre 36 prosent av tiltakene som skulle vært gjennomført nå.

Lønnsvekst 
Lønnsveksten er i år på rundt 6,1 prosent ifølge Brynestad, mens foretakene har lagt til grunn en økning på 5 prosent.

– Dette gir Helse Sør-Øst en merkostnad på 265 millioner kroner, sa Brynestad.

Det viser seg også at det har blitt flere årsverk i Helse Sør-Øst.

– Vi ligger 350-360 årsverk over fjoråret, mens vi skulle vært rundt 200 årsverk under. Vi er ikke i nærheten av å nå dette målet nå, sa Brynestad.

De ansatte gjennomfører ikke tiltakene
Helse Sør-Øst har sett på hva som er årsakene til at sykehusene ikke greier å spare.

– Det ser ut til at tiltakene ikke er forankret nede i systemet. Et team som har undersøkt forholdene ved Ullevål, sier at det ikke er god nok styring ut til siste ledd, sier Brynestad.
Ansatterepresentant Kirsten Brubakk sier at kravene ikke alltid lar seg forene med kravet til forsvarlig drift, og at dette kan forklare hvorfor de siste leddene ikke gjennomfører sparekravene.
– Blant annet har man fått beskjed om å leie inn 60 prosent dekning for jordmødre som er syke. Dette er eksempler på problemer som finnes ute i organisasjonen, sa Brubakk.

Tror det er mulig
– Det er viktig at vi tror det er mulig å nå balansekravet. Det er ikke alle der ute som tror på det. Vi må ta ned bemanning og senger, Helse Midt har vist at dette er måten å spare inn på, sa Bente Mikkelsen.

– Departementet og statsråden har også tillit til styre og ledelse i Helse Sør-Øst, sa styreleder Hanne Harlem.

(Kilde – Dagens Medisin)

Tilbake