Undersøkelse om livskvalitet

23.10.2020

Hva er viktig for å ha et godt liv? FFO har laget en undersøkelse for å finne det ut.

Bilde: Undersøkelse om livskvalitet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har fått midler fra Helsedirektoratet til å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom.

Dårligere livskvalitet

Vi vet at mange kronisk syke og funksjonshemmede opplever å ha dårligere livskvalitet enn andre. En undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste nylig at funksjonshemmede er blant de med dårligst livskvalitet.

Likevel er det ikke slik at har du en kronisk sykdom eller funksjonshemming, så har du automatisk dårlig livskvalitet.

Med denne undersøkelsen ønsker vi blant annet å undersøke hva funksjonshemmede og kronisk syke mener er det viktigste for å ha et godt liv. Vi vil også forsøke å få tak i hvilke mestringsstrategier som er vanlig å bruke når man kjenner seg nedstemt, deprimert eller engstelig.

Anonym undersøkelse

Undersøkelsen er ment for funksjonshemmede og kronisk syke over 16 år, og er anonym.

Fristen for å svare på undersøkelsen er 12. november.

Her finner du undersøkelsen

 

Tilbake