Verdens Psoriasisdag: Sykdom med flere ansikt

20.10.2017

Årets tema for Verdens Psoriasisdag 29. oktober er «Psoriasis inside out». Målet er å bevisstgjøre oss på følgesykdommer av psoriasis gjennom personlige historier.

Bilde: Verdens Psoriasisdag: Sykdom med flere ansikt

Psoriasis er mer enn det vi ser på overflaten. Psoriasis er en systemisk sykdom som riktignok manifesterer seg i huden, men som har konsekvenser langt utover kun det synlige utslettet. Målet med årets kampanje fra International Federation of Psoriasis Association (IFPA) er å synliggjøre dette budskapet.

Les mer om psoriasisdagen på nettsiden til IFPA

Sentrale og lokale aktiviteter

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) sentralt inviterer i anledning Verdens Psoriasisdag (World Psoriasis Day - WPD) til et fagseminar ved Hudpoliklinikken Villa Derma på Rikshospitalet i Oslo. Seminaret foregår fredag 27. oktober kl 11.30, og arrangeres samarbeid med Sykepleierforbundets faggruppe for dermatologiske sykepleiere.

Sentralstyret har videre vedtatt å ha en såkalt «stille stand», eller ubemannet stand, på Oslo Sentralstasjon 28.-29. oktober. Tradisjonen tro utgis også et annonsebilag om psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt i samarbeid med Mediaplanet, støttet av forbundets ulike samarbeidspartnere. Bilaget følger med Dagbladet torsdag 26. oktober.

Flere lokale PEF-lag planlegger egne WPD-aktiviteter i form av møter og stands. Disse annonseres lokalt og via forbundets hjemmesider.     

Film om psoriasisartritt

Artrittutvalget i Psoriasis- og eksemforbundet har våren 2017 spilt inn en mestringsdokumentar om psoriasisartritt. I opplysningsfilmen bidrar psoriasisartrittpasient og blogger Lise Grinaker. Grinaker forteller om hvordan psoriasisartritt griper inn i hennes daglige gjøremål, samt hun deler tips og råd om trening, kosthold og mestring. 

Målet med informasjonsfilmen er å bidra til økt kompetanse om egen sykdom hos pasienter med psoriasisartritt. Filmen synliggjør hvordan hverdagen til en psoriasisartrittpasient kan arte seg, og den kan være en kilde til informasjon og motivasjon, samt en inspirasjon til hvordan leve med psoriasisartritt på en best mulig måte. 

Psoriasisartrittfilmen ble publisert på PEFs nettside og i sosiale medier i anledning den internasjonale revmatikerdagen 12. oktober og Verdens Psoriasisdag 29. oktober.  

#Psomanysides

I den internasjonale WPD-kampanjen formidles i år to enkle budskap med hashtagene #psome og #psomanysides. Hensikten bak #-ene er å synliggjøre at det finnes en person – ikke bare en pasient – bak masken; et menneske som lever med de konsekvensene en psoriasisdiagnose kan ha. #Psome skal beskrive hvordan psoriasis påvirker hele mennesket, og at de personlige erfaringene med sykdommen kan være svært ulike. 

Bak #psomanysides er målet å øke bevisstheten rundt at psoriasispasienter har en forhøyet risiko for å utvikle følgesykdommer som blant annet kardiovaskulær sykdom, diabetes, Crohns, fedme og depresjon. 

På verdensbasis er det et stort behov for å øke kunnskapen om hvordan hverdagen til personer med psoriasis og psoriasisartritt kan arte seg. Temaet i år skal derfor løfte frem alle aspektene ved sykdommene, og dele de personlige historiene. IFPA har spilt inn en informasjonsfilm til kampanjen som publiseres på web, i sosiale medier og som skal brukes til interessepolitiske formål. Psoriasis- og eksemforbundet vil dele denne filmen her hjemme, samt tilpasse den internasjonale kampanjen og hashtaggene til nasjonale og lokale forhold.

Foto: IFPA

Tilbake