Via ”Grasrotandelen” kan du gi inntil 5% av innsatsbeløpet til Norsk Psoriasisforbund!

19.12.2008

Grasrotandelen er en ordning som vil gjøre det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på inntil 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. Spillere skal få velge fra en oversikt over mulige grasrot-organisasjoner hos sin tippekommisjonær eller på Norsk Tippings nettside.

Grasrotandelen lanseres i mars 2009, men den organisasjonen spilleren velger første gang vil få andel av innsats spilleren har gjort også i tiden mellom 11. januar og mars 2009. Utbetaling av midler fra ordninga vil skje direkte til organisasjonene tre ganger årlig. Norsk Psoriasisforbund er nå registrering i Frivillighetsregisteret, noe som er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen. Det betyr at NPF kommer opp som en av grasrotorganisa-sjonene du kan velge hos din tippekommisjonær eller på Norsk Tippings nettside. For at foreningen skal kunne delta i Grasrotandelordningen, må virksomheten som drives være av en bestemt art. Avgrensningene her er for det meste, men ikke utelukkende, basert på den kategoriseringen som registreres i Frivillighetsregistreret. Organisasjoner som driver virksomhet innenfor minst én av følgende kategorier, kan delta i Grasrotandelen:

1 – Kultur og rekreasjon

4 – Sosiale tjenester

5 – Natur- og miljøvern

8 – Legater og fremme av frivillighet

9 – Internasjonale organisasjoner

10 – Tros- og livssynsorganisasjoner

12 – Andre

13 – Barne- og ungdomsorganisasjoner

14 – Mangfold- og inkludering

Mer informasjon om ordningen vil bli komme blant annet her på nettsida  nærmere lanseringstidspunktet for Grasrotandelen i mars 2009.

Tilbake