Vil du bidra til bedre legemiddelinformasjon?

07.12.2016

Helsemyndighetene vil gi bedre informasjon om medisiner, og ønsker å vite hva som er dine behov.

Bilde: Vil du bidra til bedre legemiddelinformasjon?

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket jobber sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for å gi bedre og mer tilpasset informasjon om medisiner. Målet er at pasienter skal få svar på det de lurer på, slik at det er enklere å bruke medisiner riktig.

Det gjennomføres nå en undersøkelse for å få innspill på hvordan informasjonen om medisiner kan forbedres. Psoriasis- og eksemforbundet oppfordrer på vegne av FFO alle til å klikke på lenken og svare på undersøkelsen:

https://response.questback.com/statenslegemiddelverk/medisininformasjon

Undersøkelsen er sendt ut til alle FFOs medlemmer. Undersøkelsen er anonym og tar fem minutter. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare.

Ditt innspill er et viktig bidrag til dette arbeidet!

Tilbake