Vil du delta i studie om atopisk eksem og lysbehandling?

16.11.2017

Hudavdelingen på Rikshospitalet søker deltakere til nytt forskningsprosjekt som skal undersøke hva som skjer i hud med eksem etter lysbehandling.

Bilde: Vil du delta i studie om atopisk eksem og lysbehandling?

Hudavdelingen på Rikshospitalet har nok deltakere i forskningsprosjektet.

Atopisk eksem er en hyppig forekommende hudsykdom der årsaksmekanismene ikke er fullt kartlagt. Behandlingstilbudet er begrenset for de pasientene som er mest plaget.

Lysbehandling har god effekt hos mange med atopisk eksem, og det skal nå gjennomføres en studie for å kartlegge mekanismene bak atopisk eksem, ved å undersøke hva som skjer i hud med eksem etter lysbehandling.

Til studien er det behov for pasienter med atopisk eksem som er over 18 år. Studien er godkjent av Regional Etisk Komite (REK).

Hva innebærer deltagelse?

Som deltaker i studien vil du gå regelmessig til lysbehandling i 8-9 uker ved Hudavdelingen på Rikshospitalet - Villa Derma.

Du vil få tett oppfølging av lege ved Hudavdelingen, og det vil bli tatt prøver på ulike tidspunkt underveis: Hudprøver (stansebiopsier), blodprøver, spyttprøve og bakterieprøver fra huden.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å delta i studien og du kan når som helst trekke deg, uten å oppgi noen grunn.

For å delta ta kontakt med klinisk stipendiat Astrid Lossius på telefon 984 40 653 eller e-post astridha[at]medisin.uio.no.

Foto: Scan-Med

Tilbake