Vil øke kursaktiviteten

23.06.2020

Sentralstyret og administrasjonen i Psoriasis- og eksemforbundet deler ut tilskudd for å legge til rette for kurs.

Bilde: Vil øke kursaktiviteten

Bakgrunnen for avgjørelsen er at det i mange år har vært en lav kursaktivitet i Psoriasis- og eksemforbundet.

Sentralstyret og administrasjonen vil legge til rette for å øke kursaktiviteten i organisasjonen og setter nå av kr. 10 000,- av årets sentrale tilretteleggingsmidler fra Studieforbundet Funkis til lokale studietiltak.

To gode tiltak

Potten på kr. 10 000,- deles i to deler på kr. 5 000 som deles ut til to gode
lokale opplæringstiltak.

For å bli valgt ut, må det sendes en søknad til generalsekretær Mari Øvergaard i Psoriasis- og eksemforbundet på epost mari.overgaard[at]pefnorge.no 

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av kurset eller opplæringstiltaket. I tillegg skal det legges ved en enkel finansieringsplan, som viser den totale finansieringen av tiltaket.

I løpet av 2020

Søkerorganisasjon må i tillegg bekrefte at kurset gjennomføres innen utgangen av
2020.

Søknadsfristen er 7. september, og søknadene blir behandlet i sentralstyremøtet 11.
september.

Her kan du laste ned hele utlysningen

 

Tilbake