Fuktighetskremer - refusjonsordning

«En voksen person med atopisk eksem bruker i gjennomsnitt ca. 5 kilo fuktighetskrem hvert år. Dette anslås å koste fra 3500 til 5000 kroner».

Illustrasjon: Istockphoto

Psoriasis- og eksemforbundet jobber aktivt for at kostnadene til innkjøp av godt dokumenterte fuktighetskremer til behandling av atopisk eksem skal dekkes av refusjonssystemet, på lik linje med legemidler for samme diagnose.

Fuktighetskremer er basisbehandling ved atopisk eksem hos både barn og voksne. En voksen person med atopisk eksem bruker i gjennomsnitt ca. 5 kilo fuktighetskrem hvert år. Dette anslås å koste fra 3500 til 5000 kroner. I tillegg kommer utgifter til legemidler, vaskemidler og andre hygieneprodukter som må være av skånsom kvalitet for huden.

Utgifter til fuktighetskremer dekkes i dag ikke automatisk. Via en komplisert søknadsprosess må pasientene søke HELFO om økonomisk støtte via § 5.22 i Folketrygden (link).

Psoriasis- og eksemforbundet mener dagens finansieringsordning resulterer i sosiale forskjeller og urettferdighet. I tillegg stiller fagmiljøene spørsmål om store kostnader fører til at personer med atopisk eksem bruker betydelig mindre fuktighetskrem enn det som er anbefalt, noe som igjen påvirker behandlingsresultatet og livskvaliteten til den enkelte. I de nordiske nabolandene Sverige og Finland får personer med atopisk eksem i dag dekket utgifter til fuktighetskremer via refusjonssystemet. Dette sikrer like rettigheter og tilgang for pasientene.

Psoriasis- og eksemforbundet er av den oppfatning at atopisk eksem fører til store utgifter både for pasienten, de pårørende og samfunnet forøvrig. Direkte kostander forbundet med hudsykdommen er medikamentell behandling, legebesøk og egenpleie. Sistnevnte dekkes altså ikke automatisk av det offentlige, og store utgifter til fuktighetskremer og andre egenpleieprodukter kan utgjøre betydelige summer og være økonomisk krevende for den det gjelder. Indirekte kan diagnosen lede til sykemelding, omskolering og uføretrygd.

Blant «ikke-målbare kostnader» ved atopisk eksem er kløe, søvnproblemer, begrensede fritidsaktiviteter, psykiske belastninger og tidkrevende ekstra arbeid i form av egenpleie.

Psoriasis- og eksemforbundet vet at daglig egenpleie med fuktighetskremer vil kunne forlenge tiden mellom eksemutbrudd hos barn og voksne. Vi mener derfor reseptbelagte fuktighetskremer vil kunne bidra til økt livskvalitet for den enkelte, så vel som betydelige kostnadsbesparelser for samfunnet.