Mangfoldsplakaten

Psoriasis- og eksemforbundet har signert Mangfoldsplakaten til Frivillighet Norges for å speile det etniske og kulturelle mangfoldet i samfunnet bedre.

Frivillighet Norge vedtok Mangfoldsplakaten 28. mai 2020. 
 
Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner.
 
Bakgrunnen for arbeidet er ønsket om at frivillig sektor skal speile det etniske og kulturelle mangfoldet i
samfunnet bedre enn den gjør i dag.