Din hudsykdom - vårt fokus!

PEF Norge

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med den kroniske hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS).

Psoriasis- og eksemforbundet har som del av sin formålsparagraf at organisasjonen skal ha et tilbud til gruppen med «andre hudsykdommer», i tillegg til psoriasis og atopisk eksem. I 2015 besluttet Landsmøtet å utvide primærdiagnosegruppene til forbundet med kronisk spontan urtikaria (elveblest) og hidradenitis suppurativa (HS). Dette er alvorlige hudsykdommer som på mange måter kan påvirke den fysiske og psykiske livskvaliteten til personene som rammes.

HS-utvalget møtes 6-8 ganger årlig, og er fra 2017 konstituert med leder Ruby Hagemann Myhren. Utvalget arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med HS. Fokuset er å øke kunnskapen rundt utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen. I 2015-2016 har utvalget utviklet brosjyrer, plakater, en nettside om HS, samt samarbeidet om nettstedet HS Online og en Helsetelefon for pasientgruppen.

HS-utvalget administrerer også Facebook-gruppen Hidradenitis Suppurativa Norge med over 1000 medlemmer.

Medlemmer i HS-utvalget 2018-2021:

Medlemmer i HS-utvalget 2018-2021:
Geir Karlsen - leder - tlf 90 23 93 47 / geir.karlsen[at]pefnorge.no
Kristin Windahl
Ruby Hagemann Myhren
Hilde Due
Leif Heggelund
Kristine Midtsæter
Mona Grorud Sørensen

Støtt HS-utvalget og bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet

Ordinært medlemskap koster kr. 395,- per år. Medlemmer i aldersgruppen 0-26 år meldes automatisk inn i PEF-ung.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Grenseveien 99, 0663 Oslo | post@pefnorge.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Instagram