Følgesykdommer

Hvis du har psoriasis, kan det godt hende at du også har andre lidelser.

Ny kunnskap tyder på at psoriasis ikke bare er en sykdom som begrenser seg til huden, men at den kan være en systemisk betennelsesprosess som gir økt risiko for andre følgesykdommer.

Følgesykdommer vil si at flere sykdommer opptrer samtidig, såkalt komorbiditet. Hvis to sykdommer opptrer hyppig sammen, kan det tyde på at det ikke er et tilfeldig sammentreff.

Hva er årsaken?

Årsaken kan være arv og / eller miljø, men kan også forklares ved at en annen risikofaktor ligger under begge sykdommene. Det ser ut til at en slik faktor er en kronisk betennelse som forårsaker både psoriasis og andre sykdommer. Vi antar at også andre mekanismer kan ha betydning for utvikling av komorbiditet.

Det vanligste

Den vanligste følgesykdommen er psoriasisartritt som gir betennelse i leddene. Ikke alle er enige at psoriasisartritt er en komorbiditet. Psoriasisartritt er en del av samme sykdommen. Med andre ord det er fremdeles psoriasis, som da også rammer leddene og ikke kun gir hudplager.

Betennelsessykdommer i tarmen, som Crohns sykdom (kronisk betennelse i mage-tarmkanalen), forekommer også.

Psykisk helse

Ubehag, smerter og kløe forårsaket av psoriasis har negativ innvirkning på den psykiske helsen og kan føre til angst og depresjon. Stigmatisering, skam og isolasjon bidrar også negativt.

Hjerte- og kar, diabetes og metabolsk syndrom

Psoriasis knyttes spesielt til en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes og metabolsk syndrom. Metabolsk syndrom er en samlebetegnelse for økt innhold av ugunstig fett i blodet, økt livvidde, overvekt, høyt blodtrykk og forhøyet blodsukker. For at en person skal ha metabolsk syndrom må tre av komponentene være til stede.

Det ser ut til å være en særlig sterk sammenheng mellom psoriasis og metabolsk syndrom hos unge kvinner. Personer med psoriasis bår jevnlig kontrollere blodtrykk, kolesterol og blodsukker.

Overvekt

Isolasjon og nedsatt funksjonsevne på grunn av psoriasis gir også økt risiko for overvekt. Overvekt kan føre til en forverring av psoriasissymptomene på grunn av kroppens kjemiske sammensetning. Og omvendt kan en reduksjon av overvekten føre til en forbedring av hudsymptomene.

Andre følgesykdommer

Høyt blodtrykk, forskjellige type gikt, uveitt (betennelse i regnbuehinnen på øyet), kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, KOLS og lungekreft er andre tilstander som opptrer oftere hos personer med psoriasis.

Behandling og forebygging

Siden psoriasis har så mange alvorlige følgesykdommer som kan gi ytterligere funksjonsnedsettelse og dårligere livskvalitet, er det viktig å behandle psoriasis med hensyn å redusere risikoen for komorbiditet.

Selv kan du forebygge følgesykdommene med sunn livsstil med sunt og variert kosthold, fysisk aktivitet, moderat alkoholforbruk, redusere overvekt og unngå røyking.