Eksemskolen på Oslo universitetssykehus

Huden min

Behandlingsreiser

Eksemutvalget på Facebook.

Siw Edquist Hansens blogg om barn med atopisk eksem.

Be om å bli medlem i Facebookgruppen "Barn med atopisk eksem". Gruppen er lukket, og er et sted en kan utveksle erfaringer om egne barn som er plaget av atopisk eksem, og søke råd, informasjon og støtte.