Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem 

Her finner du de danske anbefalingene for bruk av systemske og biologiske legemidler ved atopisk eksem

Her finner du de svenske legemiddelanbefalingene for atopisk eksem

Det internasjonale HOME-initiativet (Harmonising Outcome Measures for Eczema) 

Eksemskolen på Oslo universitetssykehus

Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus 

Blogg om barn med atopisk eksem

Be om å bli medlem i Facebookgruppen "Barn med atopisk eksem". Gruppen er lukket, og er et sted en kan utveksle erfaringer om egne barn som er plaget av atopisk eksem, og søke råd, informasjon og støtte.

Med skåringsverktøyet ADCT (Atopic Dermatitis Control Tool) du selv evaluere om du har kontroll over eksemet ditt. Testen består av 6 korte spørsmål som tar ca. 1 minutt å fullføre. Etter fullført test kan du skrive ut resultatet i PDF-format.