Dette har vi oppnådd

Vi trenger deg i arbeidet for personer med atopisk eksem. Meld deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet nå - halv pris ut året! NB: Innmeldingen gjelder for ett kalenderår.

Her kan du melde deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet 

Her er et utvalg av det vi har oppnådd i arbeidet for personer med atopisk eksem:

Krem på blå resept

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har vært en viktig bidragsyter og pådriver i utviklingen av eksembehandling. I 2016 kom vedtaket om at kremen Canoderm kan foreskrives på blå resept til pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem. I denne saken jobbet PEF aktivt over lengre tid, sammen med samarbeidspartnere og andre aktører for dette. Vedtaket betød at en effektiv behandling ble tilgjengelig til en overkommelig pris.

Her finner du kvalitetssikret informasjon om diagnosen atopisk eksem

Første biologisk legemiddel

I 2020 ble det første biologiske legemiddelet for pasienter atopisk eksem tilgjengelig for norske pasienter. Dette hadde PEF kjempet for i flere år.

Les mer om diagnosen atopisk eksem her

Behandlingsreiser til utlandet

PEF var sentral i etableringen av tilbudet om klimabehandling som en prøveordning i 1976. Etter påtrykk fra forbundet førte et vedtak i Stortinget, i 1979, at klimabehandling skulle etableres som en prøveordning. Atopisk eksem hos barn og ungdom omfattes i dag av ordningen. Vi ønsker at flere barn med atopisk eksem får tilbud om klimabehandling, og at ordningen utvides slik at voksne med atopisk eksem blir en av de nye gruppene som inkluderes.

Les mer om Behandlingsreiser til utlandet her

Hudvennlig håndvask

PEF utarbeidet, i samarbeid med Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV – hudlegeforeningen) et brev med anbefalinger for å gjennomføre hudvennlig håndvask i barnehager og på skoler under koronapandemien. Og etter påtrykk fra PEF endret Folkehelseinstituttet (FHI) sine håndvaskråd, slik at de ble mer hudvennlige. En liten, men viktig seier, for PEF og medlemmene – og alle med håndeksem eller andre hudproblemer som berører hendene.

Les om rådene for hudvennlig håndvask her

Medlemsfordeler

Gjennom medlemskapet ditt i Psoriasis- og eksemforbundet får du rabatter på Boots apotek, den digitale hudlegetjenesten Askin, lysbehandlingsutstyr fra Scan Med og mye annet.

Her finner du oversikt over alle medlemsfordelene

Aktiviteter

Som medlem i PEF får du mulighet til å delta på kurs, seminarer og samlinger, Du får også muligheten til å ta kontakt med våre likepersoner og rådgivere for spørsmål om diagnosen din, livsstil, kosthold og om fysisk aktivitet. 

Her finner du en oversikt over aktivitetene våre

Fellesskap

PEF tilbyr medlemmene sine et nettverk rundt omkring i Norge med andre mennesker som har psoriasis. 

Her finner du oversikten over våre fylkes- og lokallag

Meld deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet

Denne kampanjesiden er sponset av legemiddelfirmaene AbbVie, Leo Pharma, Novartis, Pfizer og Sanofi.