Oversikt legemidler

Her er en veiledende liste over virkestoff og legemidler som brukes i systemisk behandling av våre diagnoser.

Listen er veiledende etter informasjon fra Norges legemiddelhåndbok  og Felleskatalogen

Atopisk eksem

Azatioprin                Imurel©

Cicklosporin             Sandimmun©

Dupilumab               Dupixent©

Baricitinib                 Olumiant©

Upadacitinib            Rinvoq© (Venter på avgjørelse i Beslutningsforum)

Psoriasis

Acitretin                   Neotigason©

Adalimumab           Hyrimoz©, Humira©

Alitretinoin              Toctino©

Apremilast               Otezla©

Brodalumab             Kyntheum©

Cicklosporin             Sandimmun©

Certolizumab          Cimzia©

Dimetylfumarat     Skilarence©

Etanercept               Enbrel©, Benepali©

Guselkumab            Temfya©

Infliksimab               Zessly©, Flixabi©, Inflectra©, Remsima© og Remicade©

Iksekizumab             Taltz©

Metotreksat                        Metotrexate©

Risankizumab         Skyrizi©

Sekukinumab          Cosentyx©

Ustekinumab          Stelara©

Tildrakizumab         Ilumetri©

Psoriasisartritt

Abatacept                Orencia©

Adalimumab           Hyrimoz©, Humira©

Apremilast               Otezla©

Certolizumab          Cimzia©

Etanercept               Enbrel©, Benepali©

Golimumab             Simponi©

Iksekizumab             Taltz©

Infliksimab               Zessly©, Flixabi©, Inflectra©, Remsima© og Remicade©

Metotreksat                        Metotrexate©

Prednisolon             Prednisolon©

Sekukinumab          Cosentyx©

Upadacitinib            Rinvoq©

Ustekinumab          Stelara©

Tofacitinib               Xeljanz©

Hidradenitis suppurativa (HS)

Adalimumab           Hyrimoz©, Humira©

Urtikaria / elveblest

Omalizumab           Xolair©

 

 

Her er en veiledende liste over virkestoff og legemidler som brukes i systemisk behandling av våre diagnoser.

Listen er veiledende etter informasjon fra Norges legemiddelhåndbok  og Felleskatalogen

Legemidlene som er uthevet er nye biotilsvarende som etter anbudet til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS-anbudet) i helseforetakene i perioden 1. februar 2022 - 31. januar 2023 / 2024.

Du kan lese mer om LIS-anbudet her

Atopisk eksem

Azatioprin                Imurel©

Cicklosporin             Sandimmun©

JAK-hemmere:

Baricitinib                 Olumiant©

Biologiske legemidler:

Dupilumab               Dupixent©

Psoriasis

Acitretin                   Neotigason©

Alitretinoin              Toctino©

Apremilast              Otezla©

Cicklosporin            Sandimmun©

Dimetylfumarat        Skilarence©

Metotreksat             Metotrexate©

Biologiske legemidler:

Adalimumab           Hyrimoz©, Imraldi© Humira©

Brodalumab             Kyntheum©

Certolizumab          Cimzia©

Etanercept               Erelzi©, Enbrel©, Benepali©

Guselkumab            Temfya©

Infliksimab               Zessly©, Flixabi©, Inflectra©, Remsima© og Remicade©

Iksekizumab             Taltz©

Risankizumab         Skyrizi©

Sekukinumab          Cosentyx©

Ustekinumab          Stelara©

Tildrakizumab         Ilumetri©

Psoriasisartritt

Metotreksat              Metotrexate©

Prednisolon             Prednisolon©

Biologiske legemidler:

Abatacept                Orencia©

Adalimumab           Hyrimoz©,Imraldi©, Humira©

Apremilast               Otezla©

Certolizumab          Cimzia©

Etanercept               Erelzi©, Enbrel©, Benepali©

Golimumab             Simponi©

Iksekizumab            Taltz©

Infliksimab               Zessly©, Flixabi©, Inflectra©, Remsima© og Remicade©

Sekukinumab          Cosentyx©

Ustekinumab          Stelara©

JAK-hemmere:

Upadacitinib            Rinvoq©

Tofacitinib                Xeljanz©

Hidrosadenitt

Biologiske legemidler:

Adalimumab           Hyrimoz©, Imraldi©  Humira©

Urtikaria

Biologiske legemidler:

Omalizumab           Xolair©

Ordliste

Biologiske legemidler 
Det er en gruppe legemidler som inneholder virkestoff fremstilt av levende organismer, som bakterier, sopp, virus eller levende cellekulturer. De fleste biologiske legemidler virker ved å stimulere eller hemme immunsystemet.

Biotilsvarende legemidler 
Det er en gruppe legemidler som er utviklet med utgangspunktet i biologiske legemidler, som har eller er i ferd med å miste sin patentbeskyttelse. Dette betyr at andre legemiddelprodusenter også kan lage og selge tilsvarende preparat. Et biotilsvarende legemiddel skal ha samme effekt og kvalitet som det originale legemidlet det ligner på. Biotilsvarende legemidler kalles også biosimilars.

TNF-alfa, TNF-hemmere og TNF-alfahemmere
TNF-alfa er et signalprotein (cytokin) som er involvert i en tidlig fase av inflammasjon. TNF-alfa produseres i hovedsak av celletypen makrofager. Den primære oppgaven til TNF-alfa er å regulere immuncellene. TNF kan sette i gang reaksjoner i kroppen som feber, celledød, utmattelse, inflammasjon.
Det antas at dysregulering av TNF-produksjonen spiller en rolle i en rekke sykdommer, spesielt autoimmune sykdommer som leddgikt, Bekhterev, inflammatorisk tarmsykdom, psoriasis, astma. TNF fremmer den inflammatoriske reaksjonen og spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen.
Midler som hemmer TNF (TNF-hemmere eller -blokkere), slik som de biologiske legemidlene, har vist seg effektive i behandlingen av inflammatoriske, autoimmune sykdommer.