Dette har vi oppnådd

Vi trenger deg i arbeidet for personer med psoriasis. Meld deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet nå - halv pris ut året! NB: Innmeldingen gjelder for ett kalenderår.

Her kan du melde deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet

Her er et utvalg av det vi har oppnådd i arbeidet for personer med psoriasis:

Psoriasisbehandling

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har vært en viktig bidragsyter og pådriver i utviklingen av psoriasisbehandlingen. Den første store revolusjonen kom i 1952, da kortisonsalven og Metotreksat-tablettene ble innført. Den andre store revolusjonen med de biologiske legemidlene kom på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. PEF spiller en viktig rolle som en pressgruppe for tilgjengeliggjøring av legemidler for personer med psoriasis.

Her finner du kvalitetssikret informasjon om diagnosen psoriasis

Behandlingsreiser til utlandet

PEF var sentral i etableringen av tilbudet om klimabehandling som en prøveordning i 1976. Etter påtrykk fra forbundet førte til et vedtak i Stortinget, i 1979, om at klimabehandling skulle etableres som en prøveordning. Psoriasis hos barn, ungdom og voksne er i dag med i ordningen med Behandlingsreiser til utlandet, og PEF spiller en viktig rolle for å ivareta og videreutvikle tilbudet. Vi jobber for å oppnå en økning i antall pasienter, slik at flere med psoriasis kan få tilbud om behandlingsreiser. 

Les mer om Behandlingsreiser til utlandet her

Hudvennlig håndvask

PEF utarbeidet, i samarbeid med Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV – hudlegeforeningen) et brev med anbefalinger for å gjennomføre hudvennlig håndvask i barnehager og på skoler under koronapandemien. Og etter påtrykk fra PEF endret Folkehelseinstituttet (FHI) sine håndvaskråd, slik at de ble mer hudvennlige. En liten, men viktig seier, for PEF og medlemmene – og alle med håndeksem eller andre hudproblemer som berører hendene.

Les om rådene for hudvennlig håndvask her

Medlemsfordeler

Gjennom medlemskapet ditt i Psoriasis- og eksemforbundet får du rabatter på Boots apotek, den digitale hudlegetjenesten Askin, lysbehandlingsutstyr fra Scan Med og mye annet.

Her finner du oversikt over alle medlemsfordelene

Aktiviteter

Som medlem i PEF får du mulighet til å delta på kurs, seminarer og samlinger, Du får også muligheten til å ta kontakt med våre likepersoner og rådgivere for spørsmål om diagnosen din, livsstil, kosthold og om fysisk aktivitet. 

Her finner du en oversikt over aktivitetene våre

Fellesskap

PEF tilbyr medlemmene sine et nettverk rundt omkring i Norge med andre mennesker som har psoriasis. 

Her finner du oversikten over våre fylkes- og lokallag

Meld deg inn i Psoriasis- og eksemforbundet

Denne kampanjesiden er sponset av legemiddelfirmaene AbbVie, Leo Pharma, Novartis, Pfizer og Sanofi.

Les mer