Riktig diagnose er en forutsetning for å få satt i gang riktig behandling. Behandlingen består gjerne av flere trinn. Målet med behandlingen er å oppnå symptomkontroll ved å unngå vabler og kløe.

Behandlingsmetodene ved kronisk urtikaria er:

  • Forebyggende behandling
  • Systemisk behandling
    • Medikamentell behandling (antihistamin behandling)
    • Immunmodulerende behandling
    • Immunhemmende behandling


Bilde: Nesten halvparten av pasientene med kronisk urtikaria vil ha god effekt av antihistaminer (bildet hentet fra iStock)

Forebyggende behandling

Ikke-medikamentell behandling handler om å unngå utløsende årsaker som allergener, hvis du har allergisk urtikaria. Hvis du har typen ikke allergisk urtikaria, kan du unngå fysiske triggere, som kulde, varme eller risp mot huden – dersom dette er mulig.

Systemisk behandling

Antihistaminer

Medikamentell behandling kan være tablettbehandling med antihistaminer. Det er ikke uvanlig å måtte bruke høy dose av antihistaminer både på morgen og kveld for å oppnå kontroll. Nesten halvparten av pasientene vil ha god effekt av antihistaminer. Dersom du trenger det, kan legen din foreskrive forebyggende antihistamin behandling over flere år.

De fleste tåler antihistaminer godt og disse legemidlene har få bivirkninger. Ved manglende effekt vurderer legen en alternativ behandling, for eksempel anti-IgE-legemidler. 

Immunmodulerende behandling 

Dersom behandling med anti-IgE-legemidler ikke hjelper, kan legen anbefale at du forsøker immunmodulerende behandling. Immunmodulerende behandling startes opp av en hudlege. Det er vanlig at fastlegen er ansvarlig for din oppfølging.

Immunhemmende behandling

Forskjellen på immunmodulerende og immunhemmende behandling er at immunhemmende behandling handler mer om å slå ned immunapparatet med medisiner som svekker immunapparatet, mens immunmodulerende endrer «språket» mellom cellene ved å påvirke nøkkelmolekyler, for eksempel interleukiner (IL) eller tumor-nekrose-alpha (TNF)

De fleste som får kronisk urtikaria spontant opplever at den «brenner seg ut» og går tilbake i løpet av ett til fem år, men dette varierer fra person til person. Forskning viser at kronisk urtikaria ofte er underbehandlet.

Prognose

De fleste som får kronisk urtikaria spontant opplever at den «brenner seg ut» og går tilbake i løpet av ett til fem år, men dette varierer fra person til person. Forskning viser at kronisk urtikaria ofte er underbehandlet.