Hva er psoriasis?

Psoriasis er en ikke-smittsom kronisk inflammatorisk hudsykdom. Den kjennetegnes av at produksjonen av hudceller går raskere enn normalt.

Hudsykdommen kommer vanligvis til uttrykk i form av tykke skjelldannelser som dekker en sår hudoverflate. 

Psoriasis er gresk og betyr «utslettsykdom». Opprinnelig kommer navnet av det greske ordet «psora» som betyr kløe.

Psoriasis kjennetegnes av at produksjonen av hudceller går raskere enn normalt. Prosessen der cellene i det øverste laget av huden skiftes ut og faller av, tar normalt cirka 30 dager. Hos den som har psoriasis løper cellene «løpsk», og fornyes på bare fire til syv dager. I stedet for å flasse av, hoper cellene seg opp på overflaten av huden. Dette gjør at huden får rosa, fortykkede flekker med sølvhvite skjell. Det kan også oppstå sprekkdannelser og sår.

Autoimmun sykdom

Psoriasis er en autoimmun sykdom. Det vil si at immunsystemet reagerer på stoffer i sin egen kropp. Psoriasis kan gi smerter og kløe og påvirker i stor grad livskvaliteten til den som rammes. Det første utbruddet kommer vanligvis i 10-20-årsalderen hos de med arvelig tilstand.

Årsaker

Psoriasis har flere mulig årsaker. Både arv, immunologi og miljømessige faktorer spiller en rolle. Utløsende faktorer kan eksempelvis være en streptokokkinfeksjon, stress eller uro, hudskader (Købners fenomen), solbrenthet eller hormonelle endringer.

Psoriasis er ikke smittsomt. Du kan ikke få sykdommen ved å ta på noen som har psoriasis, bade i samme basseng eller gjennom intim kontakt.

Systemsykdom

Ny kunnskap tyder på at psoriasis ikke bare er en sykdom som begrenser seg til huden, men at det er en betennelsessykdom som påvirker hele kroppen. En såkalt systemsykdom (at flere sykdommer opptrer samtidig, såkalt komorbiditet).

Psoriasis gir økt risiko for flere alvorlige følgesykdommer, som defineres som at flere sykdommer opptrer samtidig, såkalt komorbiditet.

Disse følgessykdommene kan opptre sammen med psoriasis:

 • Psoriasisartritt (ikke alle er enige at psoriasisartritt er en komorbiditet. Psoriasisartritt er en del av samme sykdommen. Med andre ord det er fremdeles psoriasis, som da også rammer leddene og ikke kun gir hudplager.)
 • Hjerte- og karsykdom
 • Insulinresistens
 • Høyt blodtrykk
 • Diabetes
 • Overvekt
 • Angst og depresjon
 • Inflammatoriske tarmsykdommer som Morbus Chron og ulcerøs kolitt

Hvem får psoriasis?

Hvem som helst kan få psoriasis, og sykdommen rammer like mange kvinner som menn. Mer enn 3 prosent av befolkningen, eller 120 000 til 150 000 nordmenn, har psoriasis. Forekomsten når en topp i slutten av tenårene eller tidlig i tjueårene, og en ny topp i femtiårene for den typen som ikke er arvelig.

Arv

Forskning viser at arv er en av årsakene til psoriasis. Hvis ingen av foreldrene har psoriasis, er sjansen for at personen får psoriasis, 1,5 til 3 prosent. Hvis en av foreldrene har psoriasis, er sjansen 25 prosent, men hvis begge foreldrene har psoriasis er sjansen hele 60 til 70 prosent. Hvis et søsken har psoriasis, øker sjansene ytterligere.

Hvordan opptrer psoriasis?

Sykdommen deles inn i tre alvorlighetsgrader:

 • Mild
 • Moderat
 • Alvorlig

Hvis du har mindre enn 3 prosent av kroppen som dekket av utslett, kategoriseres det som mild grad. Mellom 3 og 10 prosent med utslett på kroppen anses som moderat, mens mer enn 10 prosent utslett anses som alvorlig psoriasis.

I Norge brukes ofte måleenheten PASI når man måler hvor mye utslett man har. PASI 1 tilsvarer en håndflate med utslett og sies å tilsvare 1 %. PASI 2 = to håndflater = 2 % osv. 

Cirka 75 prosent har mild grad, og 25 prosent har moderat til alvorlig. Enkelte har nærmeste konstante plager med rødflekkete, flassende hud over store deler av kroppen, men de fleste (70 til 80 prosent) har mer periodiske utslett som ofte er lokalisert til hodebunnen, på albuer og / eller på knær. Omtrent 70 prosent av de som har psoriasis, får utslett i hodebunnen.

På hender og føtter

Psoriasis på hender og føtter (palmoplantar psoriasis) opptrer senere enn psoriasis på hele kroppen, oftes i 30 til 40-årsalderen. Denne formen antas å affisere mer enn 10 prosent av alle psoriasispasientene.

Den pustuløse hånd og fot-psoriasistypen, pustulosis palmoplantaris (PPP) ses oftere hos kvinner, og de som røyker eller har røkt.

Guttat psoriasis

Guttat psoriasis som består av små, dråpeformede utslett, er vanligere hos barn og ungdommer og unge voksne. Pustuløs psoriasis og erytroderm psoriasis er sjeldne og utgjør kun et par prosent av alle tilfellene med psoriasis. Disse kan forekomme i alle aldre med dominans av erytrodermi hos godt voksne menn.