Behandling

Det finnes flere gode behandlingsalternativer for atopisk eksem, og det er viktig å starte behandling tidlig.

Med en god behandlingsplan og forebyggende tiltak kan mange med atopisk eksem leve et godt liv med sin sykdom.

Medisinsk behandling
Når eksemet blusser opp er det viktig å behandle raskt for å få det under kontroll. Det finnes flere reseptbelagte preparater som kan ha effekt, alt etter hva lege, pasient og foresatte finner ut i felleskap.

Kortison
Salver og kremer med kortison er en svært vanlig behandling av utslett hos personer med atopisk eksem. Styrken på kortisonet varierer og tilpasses alder, hudområde og alvorlighetsgraden av eksemet. Kortison hemmer betennelsen i huden, trekker blodkarene sammen, minsker rødhet og reduserer kløen. Når kortison brukes riktig slik legen har forskrevet gir det lite bivirkninger.

Immunmodulerende lokalbehandling
Immunmodulerende kremer og salver kan også dempe betennelsen i huden, men virker på en annen måte enn kortison. De kan brukes på sårbare hudområder hvor kortison er for «sterkt», og av pasienter som har et aktivt eksem som krever langvarig behandling. Preparatene kan også bidra til å forhindre et utbrudd hvis behandlingen starter ved første symptom.

Systemisk behandling
For mennesker med alvorlig atopisk eksem finnes det også biologiske legemidler. 

Her finner du en oversikt over veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem 

Forebyggende behandling
En atopiker bør smøre seg med fuktighetskrem 1-2 ganger daglig. Etter bad eller dusj bør huden også smøres. Det finnes kremer på apoteket med dokumentert effekt som hjelper den tørre huden å holde på fuktigheten. Noen av disse kremene virker styrkende på hudbarrieren, og det finnes undersøkelser som viser at enkelte kan forlenge tiden til eksemet blusser opp igjen, samt at daglig bruk av fuktighetskrem medfører mindre behov for kortisonkremer og -salver.

Enkelte effektive fuktighetsbevarende kremer inneholder stoffet karbamid. Disse kremene kan noen ganger svi ved påføring, spesielt om huden er veldig sår. De egner seg av den grunn ikke så godt til små barn.

Apoteket og legen kan gi gode råd om hvilke kremer som passer til hver enkelt pasient. Mange opplever at de må prøve seg frem før de finner en krem som passer for seg.

Kremer med dokumentert barrierestyrkende og forebyggende effekt på eksem
Flere fuktighetskremer har vist god effekt hos pasienter med atopisk eksem. I Norge kan du få fuktighetskrem på blåresept, og fra april 2020 kan du få kremene Canoderm og Karbamid Evolan. Ifølge Legemiddelverket er Canoderm og Karbamid Evolan fuktighetskremer som består av blant annet 5 prosent karbamid. Preparatene brukes til å behandle tørr hud og forebygge tilbakefall av atopisk eksem. 

Les om innføringen av alternativ til Canoderm i 2020

Oljebad 
Regelmessig oljebad med badeolje kjøpt på apotek forhindrer tørr hud og styrker hudbarrieren.

Behandling av eksem med infeksjon
Man finner ofte bakterier på eksemflekker. Først når det blir vanskelig å behandle eksemet pga. bakteriene skal disse behandles. Ofte er det nok med lokal behandling, som kan være i form av kremer, pensling (krystallfiolett), omslag (Kaliumpermanganat eller Alsol) eller bad (kaliumpermanganat bad). I sjeldne ganger vil man ha behov for antibiotika (tabletter eller mikstur).