Klimabehandling

Har du eller ditt barn psoriasis kan du søke behandlingsreise til utlandet.

Behandlingsreiser er et tre-fire ukers opphold i utlandet som et supplement til behandlingsmulighetene som finnes i Norge.Avhengig av diagnose består en behandlingsreise av gruppetrening på land og i basseng, individuell fysioterapi, soling og bading i saltvann, undervisning og helsefaglig oppfølging. Pasientene melder selv om bedre effekt, og mer langvarig effekt av opphold i varmen. Effekten er også godt dokumentert i forskningen.

Seksjon for behandlingsreiser ved Universitetssykehuset i Oslo administrerer ordningen. Du må betale egenandel for behandlingen, som kan skrives på egenandelskortet.

Hvor kan man søke og hvordan?

På nettsiden til seksjonen finner du søknadsskjema. Innsending av skjema må gjøres via post, ikke epost, fordi det spørres etter sensitive personopplysninger i skjemaet. Det er ingen søknadsfrist på psoriasisprogrammet, og søknaden er gyldig i tre måneder fra den er registrert. Søknadenutfylles av både pasient og lege.

I søknadsskjemaet for psoriasisprogrammet er det en del som pasienten selv skal fylle ut. Den inneholder blant annet et spørreskjema hvor formålet er å vurdere hvordan hudsykdommen har påvirket livssituasjonen i løpet av den siste uken. Dette skjemaet heter Dermatology Life Quality Index (DLQI).

Den andre delen av søknads-skjemaet skal fylles ut av lege, og inneholder legeerklæring og hudskjema til utfylling. Søknaden om behandlingsreise blir medisinsk vurdert av en lege ved seksjonen.

Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet, og Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret.

På Rikshospitales nettside kan du lese mer om behandlingsreiser 

Behandlingsreiseoppholdet

Siden 1995 har behandlingsreiser til utlandet for psoriasispasienter gått til helsesenteret Valle Marina på Gran Canaria, men fra 2023 vil behandlingsreisene gå til Vintersol på Tenerife. Dette gjelder både voksengruppene og barne- og ungdomsgruppene. Les mer om behandlingsreiseoppholdet på Vintersol her 

Rapport om klimabehandling for psoriasispasienter ("White Paper")

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)  har i 2020 og 2021 jobbet sammen med de andre psoriasisorganisasjonene i Norden (NORDPSO-organisasjonene) om å utarbeide en «White Paper», en rapport om klimabehandling for psoriasispasienter.

Her kan du laste ned rapporten