Temakvelder

En temakveld kan være så mangt. Ofte består de av faglig eller kulturelt påfyll.

Her er alt teksten

 Her er noen forslag:

- Foredrag om et tema som er relevant for gruppa.
Kanskje book våre rådgivere Thea Lande og Sanna Grydeland for foredrag om livsstil, kosthold, helse og fysisk aktivitet gjennom prosjektet Foredragsturné? Les mer om prosjektet og send forespørsel om ønsket tidspunkt her. 

- Se en film ​
med et relevant tema for gruppa. 

- Kulturelt innslag
feks: sang, dikt, dans

- Webinarer
vi har webinarer som kan passe til en temakveld. Disse finner du her.

- Kunnskap gjør frisk:
Dette er et konkret tiltak der vi har laget forslag på en søknad til DAM Ekspress. Tanken her er at man skal gjennom tre ulike temakvelder. Det er ønskelig at man er innom temaene sykdomslære, kosthold og fysisk aktivitet de to første kveldene. Den tredje kvelden er det tenkt at skal fokusere på viktigheten av bevegelse og gjennomføres derfor som en tur (lavterskel) ute i skogen. Se utfylt mal for dette arrangementet til høyre på siden og bli inspirert til å søke midler fra DAM Ekspress.

Tilbake til oversikt

Kontaktperson:

Thea Kristine Lande

Rådgiver organisasjon og helsefag

45204801 thea.lande[at]pefnorge.no