§ 5-22 - kremer, salver, oljer og medisinsk forbruksmateriell

Hvis du har store utgifter til bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler, kan du få dekket opptil 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen.

Folketrygdloven § 5-22 åpner for at du kan få støtte til spesielle formål, herunder utgifter tilknyttet din sykdom. Du kan få bidrag til å dekke utgifter som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov.

Personer med hudsykdommer kan få dekket bandasjer, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Når du har betalt mer enn 2151 kroner i et kalenderår (2070 kroner i 2023), kan du søke om å få dekket 90 prosent av utgiftene som overstiger egenbetalingen på 2151 kroner. Denne egenbetalingen inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.Som hovedregel må du betale utgiftene og deretter sende en søknad til HELFO og kreve at utgiftene dine blir dekket.

Krav om legeerklæring

For å få refusjon fra folketrygden må du først søke innpass i ordningen. For refusjon av kostnader knytte til kremer, salver, gel og olje må søknad sendes av legespesialist. Søknad om refusjon av bandasje, forbruksmateriell og reseptrfie legemidler kan gjøres av fastlegen. Legeerklæring må vise at vilkårene for rett til bidrag er oppfylt når det gjelder utgifter bandasje og forbruksmateriell. Legeerklæring for reseptfrie legemidler er ikke nødvendig. Det er viktig å bruke ordlyden kroniske sår/fistler fremfor diagnosenavnet HS. 

Du må sende søknad til HELFO innen seks måneder etter årsskiftet i det kalenderåret du hadde utgifter.

Hva kan du få dekket?

Til bruk i behandling av betydelige (utbredte) og kroniske hudlidelser med uttørring av huden kan det gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til:

  • reseptfrie salver
  • kremer
  • gel
  • oljer
  • såpefrie renseprodukter med bruksområde hudlidelser med uttørret og skadet hud
  • koloide sårplastre så lenge det ikke er kommunens helse- og omsorgstjeneste som utfører sårstellet
  • det gis IKKE til serum

Det er ikke krav om at produktene skal være kjøpt på apotek, og behovet for produktene må vare i 2 år eller mer. Les mer på Helsenorge.no om kremer, salver, gel og oljer ved betydelige og kroniske hudlidelser med uttørring av huden

Til bruk i sårbehandling av kroniske og alvorlige sår og fistler, kan det gis bidrag til dekning av nødvendige utgifter til:

  • bandasjemateriell
  • medisinsk forbruksmateriell
  • reseptfrie legemidler

Materiellet må være kjøpt på et apotek eller i en bandasjistforretning, og behovet for materiellet må vare i minst tre måneder i løpet av et år. Les mer på Helsenorge.no om refusjon av bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler

Kvitteringsboks

PEF har utviklet en kvitteringsboks som kan benyttes til å samle kvitteringer frem til egenandelstaket er nådd. Boksen er utviklet med midler fra Stiftelsen Dam. 
Last PDFen ned her!

Nyttige lenker

Her kan du laste ned Helfos kvitteringsskjema
Her finner du linker til ulike skjemaer
Rundskriv fra Nav til Folketrygdloven paragraf 5-22