Støtt arbeidet vårt!

Ønsker du å støtte Psoriasis- og eksemforbundet med en pengegave?

For oss er alle gaver er verdifulle, uansett størrelse.

Gaven vil gå til forskning, opplysningsvirksomhet og til arbeidet med å heve livskvaliteten til personer med hudsykdommer og psoriasisartritt. Psoriasis- og eksemforbundet sentralt og lokalt jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen lettere for våre diagnosegrupper. 

Kontonummeret for gaver til Psoriasis- og eksemforbundet er 6049.05.32458.

Det går også an å gi en gave via Vipps på nummer 585395. Merk meldingen med "gave".  Eller du kan starte innsamlingsaksjon til oss på Facebook.

Her kan du lese mer om innsamlingsaksjoner til oss på Facebook

NB: Du får skattefradrag for pengegaver til oss på mellom kr. 500,- og kr. 50 000,- (for 2019). Hvis du har rett på skattefradrag, trenger vi dine opplysninger om navn, adresse og fødselsnummer. Disse opplysningene sender vi til skattemyndighetene sammen med beløpet du har gitt til oss. Det gis skattefradrag fra første krone og opp til ti prosent av din alminnelige inntekt (inntil 10 000 kroner kan trekkes fra uansett inntektens størrelse).