Nytt år med PEF

10.01.2023

Gled deg til et begivenhetsrikt nytt år med Psoriasis- og eksemforbundet. I 2023 blir det flere spennende aktiviteter og arrangementer, så følg med fremover.

Bilde: Nytt år med PEF

Planene våre

Her finner du et utvalg av planene til Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) for 2023:

Likepersonskurs 

PEF inviterer til et fysisk likepersonskurs helgen 15.-16. april på Gardermoen. Dette kurset er spesielt rettet mot deg som er ny likeperson i PEF.

Her kan du lese mer om likepersonstjenesten i PEF

Organisasjonskurs og representantskapsmøte

1.-3. september inviterer PEF sentralt til organisasjonskurs for nye og erfarne tillitsvalgte i forbundet. Kurset gjennomføres på Gardermoen, og samme helg gjennomføres representantskapsmøtet.

Her finner du informasjon om representantskapet i PEF

PEFs rådgivningstjeneste

Vi opplever en økning i antall henvendelser til rådgivningstjenesten vår. Vi fortsetter bemanningen av denne tjenesten som vanlig i 2023.

Her kan du lese mer om rådgivningstjenesten vår

Fagkonferanse om psykisk helse 

28. oktober arrangerer PEF fagkonferanse om psykisk helse og hudsykdommer og psoriasisartritt på Nationaltheateret konferansesenter i Oslo. På programmet står blant annet fastlege, forfatter og foredragsholder Kaveh Rashidi og hudlege Flora Ballieva ved Stavanger universitetssykehus som forsker på nettopp sammenhenger mellom hudsykdom og psykisk helse. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Følg med på hudportalen.no fremover for å få mer informasjon om konferansen.

 

Under huden 2

Sammen med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og Spondyloartrittforbundet Norge (SPAFO) lager vi nå en oppfølger til dokumentarfilmen Under huden. I Under huden møtte vi tre kvinner med en kronisk hudlidelse. Vi fikk følge deres opp- og nedturer gjennom ett år. Serien er fortsatt å finne på NRK TV. I Under huden 2 vil vi følge tre personer med hver sin kroniske, men mer usynlige sykdom. Fra PEF er det sykdommen psoriasisartritt som representeres. Dokumentaren er også denne gangen støttet med midler fra Stiftelsen Dam.

PEF-trimmen

I år fortsetter vi med PEF-trimmen, og den er allerede i gang og varer ut mai 2023. Hovedmålet med PEF-trimmen er å tilby en aktivitet som gir glede, bedre fysisk helse, sosialt samvær og redusere ensomhet og stress.

Les mer om PEF-trimmen her

Kortstokk i PEF-design

PEF-kortstokken skal ikke bare ha sitt eget PEF-design, men også dele informasjon om hudsykdommer og psoriasisartritt. Du kan være med å dele dine innspill til denne informasjonen. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Les mer om prosjektet her

Økt evne til egenbehandling

I løpet av våren vil vi lage flere informasjonsvideoer med råd og tips til egenbehandling. Filmene er for deg som har en hudsykdom eller psoriasisartritt. Filmene legges ut på hudportalen.no. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Rettighetskurs

I år har vi tenkt til å lage en digital kursrekke for alle med en kronisk hudsykdom eller psoriasisartritt som ønsker mer kunnskap om rettigheter, stønader og refusjonsordninger. Mer informasjon om dette kommer etter hvert. Dette prosjektet er støttet av stiftelsen Dam.

Seksuell helse 

I fjor publiserte vi temaheftet "Seksualitet. Råd til deg som har en hud- eller leddsykdom". Vi følger opp arbeidet vårt arbeid med tematikken.

Her kan du laste ned temaheftet om seksuell helse

Hudsykdommer i alle nyanser

Med informasjonsprosjektet "Hudsykdom i alle nyanser, på flere språk" ønsker PEF å heve kunnskap om symptomer på hudsykdommer i farget hud. Som en del av prosjektet vil forbundet lage en informasjonsbrosjyre og invitere til et webinar om hudsykdom og symptomer i ulike hudtyper. Brosjyren skal utgis på norsk, engelsk, somali, arabisk og urdu. Prosjektet er støttet fra Stiftelsen Dam.

Oppdatering av informasjonsmateriell

I 2023 har vi tenkt til å oppdatere vårt informasjonsmateriell og utgi nye brosjyrer om alle diagnosene "våre" - altså på psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS) og kronisk urtikaria (elveblest). Dessuten jobber vi med et nytt temahefte om hvordan hudsykdom og psoriasisartitt kan påvirke parforholdet.

Mer informasjon

Informasjon om aktivitetene og prosjektene vil bli publisert på hudportalen.no og på sosiale medier fremover.

  

Tilbake