Nytt anbud på biologiske legemidler

07.02.2024

Nå er nytt anbud og anbefalinger av biologiske legemidler mot betennelsessykdommer klare. Nytt av året er at apotekene kan gjøre bytte av disse legemidlene.

Bilde: Nytt anbud på biologiske legemidler

Sykehusinnkjøps anbudslister for TNF / BIO-medisiner (biologiske legemidler) for behandling av ledd- og huddiagnoser i helseregionene i landet er nå offentliggjort. Anbefalingene gjelder fra og med 1. februar 2023 frem til 2024.

Bytte i apotek

Fra og med i år er det også slik at apotekene kan gjennomføre bytte av biotilsvarende legemidler, etter at Stortinget vedtok i 2021 å endre § 6-6 i apotekloven slik at biotilsvarende legemidler kan bli byttbare i apotek. 

Et biotilsvarende legemiddel er en kopi av et allerede godkjent biologisk legemiddel (original).

På nettsidene til Direktoratet for medisinske produkter kan du lese mer om bytte av legemidler i apotek 

Delt inn i to regioner

Også denne gangen er innkjøpsavtalen delt i to, en avtale for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF sammen, og en for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF. Det vil si at ved enkelte diagnoser er det geografien som avgjør hvilket legemiddel som anbefales. 

I de diagnosene der Sykehusinnkjøp har mottatt tilbud fra flere legemiddelfirmaer på samme virkestoff (biotilsvarende og generika) listes kun rimeligste alternativ i rangeringen per indikasjon. Dette gjelder virkestoffene adalimumab, infliksimab, etanercept og rituksimab.

Anbudsvinnere

For virkestoffet adalimumab er det valgt to leverandører som foretrekkes i alle helseregionene, og det er  de biotilsvarende legemidlene Yuflyma og Amgevita.

For personer med psoriasisartritt og psoriasis som behandles med virkestoffet adalimumab anbefales Amgevita i regionene Helse Sør-Øst og Helse Nord.

I Helse Vest og Helse Midt-Norge anbefales Yuflyma for personer med psoriasisartritt og for voksne med psoriasis anbefales Yuflyma for virkestoffet adlimumab. For barn og unge med psoriasis i disse regionene anbefales Amgevita (barn til og med 4 år) og Yuflyma (barn og unge opp til 30 kg).

Når det gjelder virkestoffet etanercept er legemiddelet Enbrel anbudsvinner for alle helseregionene. Det er et biotilsvarende legemiddel som brukes i behandling av både for psoriasis og psoriasisartritt. 

HS og atopisk eksem

For personer med hidradenitis suppurativa (HS) anbefales det biotilsvarende legemiddelet Amgevita for virkestoffet adalimumab i Helse Sør-Øst og Helse Nord. I regionene Helse Vest og Helse Midt-Norge er det biotilsvarende Yuflyma som anbefales for virkestoffet adalimumab.

Ved behandling av atopisk eksem er det ikke geografisk forskjell. For voksne over 18 år med alvorlig atopisk eksem anbefales legemiddelet Olumiant med virkestoffet baricitinib. Dette legemiddelet tilhører JAK-hemmergruppen. JAK-hemmere er en type legemiddel som er kjemisk fremstilt.

For eksempasienter i alderen 12-17 år anbefales legemiddelet Rinvoq med virkestoffet upadacitinib. For barn i aldersgruppene 6 måneder-6 år og 6-11 år anbefales legemiddelet Dupixent med virkestoffet dupilimab. 

Se anbefalingene for Helse Sør-Øst og Helse Nord

Se anbefalingene for Helse Vest og Helse Midt-Norge

Mer informasjon

Her finner du oversikt over systemiske legemidler i behandling av diagnosene psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem og hidradentitis suppurativa (HS). Oversikten inkluderer også biotilsvarende legemidler. 

Du finner også en ordliste over de ulike begrepene nederst i oversikten.

Oversikt psoriasis

Oversikt psoriasisartritt

Oversikt atopisk eksem

Oversikt hidradenitis suppurativa (HS)

 

Tilbake