Årsmøte i Hamar og omegn


31.01.2024 Årsmøte i Hamar og omegn

Det kalles inn til årsmøte i Hamar og Omegn Psoriasis og Eksemforbund for 2024

Årsmøte holdes på Hotel Thon Partner Elgstua i Elverum onsdag den 6. mars klokken 19:00

Dagsorden:

1.Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent samt to

personer til å godkjenne og underskrive protokollen.

2. Årsberetning 2023

3. Regnskap, samt revisors beretning for 2023

4. Honorarer, telefon- og reise/møteutgifter

5. Budsjett

6. Godkjenne handlingsplan for 2024

7. Innkomne forslag

8. Valg

Saker om ønskes behandlet på årsmøte må sendes til styret v/Ole Martin Pettersen, olempett@online.no innen 15. Februar 2024

Frasigelse av verv må sendes til valgkomiteen v/ Ole Martin Pettersen, olempett@online.no innen 15 Februar 2024

Det blir en enkel bevertning med snitter, kaffe, te, mineralvann

Hilsen

Ole Martin Pettersen
Leder PEF Hamar og Omegn

Har du spørsmål kan du kontakte Ole Martin på olempett@online.no eller  48 02 77 47


   Årsmøte i Hamar og omegn Tilbake