Lyst til å bidra i eksemarbeidet?

13.09.2023

Visste du at Psoriasis- og eksemforbundet har et eget eksemutvalg? Det er plass til flere medlemmer, så si fra hvis dette er noe for deg.

Bilde: Lyst til å bidra i eksemarbeidet?

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har flere utvalg og komiteer som oppnevnes av sentralstyret i en landsmøteperiode. Disse har et overordnet ansvar innenfor sine respektive områder, og jobber etter et eget mandat.

Målet for eksemutvalget er at mennesker med atopisk eksem eller kronisk håndeksem og deres pårørende opplever PEF som en organisasjon som jobber for interessene deres.

Utvalgets oppgaver

Eksemutvalget har vært spesielt opptatt av å få på plass behandlingsreiser for voksne med atopisk eksem, og for å få dokumentert fuktighetsbehandling inn i blåreseptordningen. Videre er utvalget opptatt av å få i gang aktiviteter og prosjekter spesifikt rettet mot eksemgruppen, samt at eksem ivaretas inn i alle aktiviteter som gjennomføres i PEF.

Utvalgets medlemmer har også en viktig rolle i brukermedvirkningsarbeidet PEF gjør. Medlemmene av Eksemutvalget har tett dialog med både forskere, fagmiljø, legemiddelindustri og andre som gjennomfører prosjekter hvor det er viktig at pasientstemmen blir hørt.

Medlemmer i Eksemutvalget 2021-2024:
Martine Teigen, PEF Drammen og omegn: martine[at]pef-ung.no
Iselin Eriksen, PEF Indre Østfold: iselin[at]pef-ung.no

    

Iselin Eriksen (t.v.) og Martine Teigen i PEFs eksemutvalg.
Foto: Privat

Lyst til å bidra?

Eksemutvalget ønsker seg flere medlemmer! Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med et av medlemmene i utvalget.

Har du ønsker eller tips til saker Eksemutvalget kunne jobbe med? Send det til utvalgsmedlemmene eller til post[at]pefnorge.no

Her kan du lese mer om Eksemutvalget og andre utvalg og komiteer i PEF

 

Tilbake