Utvalg

Psoriasis- og eksemforbundet har flere utvalg og komiteer som velges under landsmøtet. Disse har et overordnet ansvar innenfor sine respektive områder i landsmøteperioden, og har egne mandater for sin virksomhet.

Utvalg og komiteer i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) i 2021-2024:

Psoriasisutvalget

Utvalget arbeider for at alle med psoriasis får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk. Målet til utvalget er å arbeide for at personer med psoriasis sikres et godt behandlingstilbud, uansett hvor i Norge man bor.

Utvalget er oppnevnt av PEFs sentralstyre, og vil fungere fra og med inneværende landsmøteperiode.

Medlemmer i psoriasisutvalget 2021-2024:
Sentralstyret jobber med å oppnevne utvalg for perioden 2021-2024.

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på epost mari.overgaard@pefnorge.no

Psoriasisartrittutvalget

Psoriasisartrittutvalget arbeider for at alle med psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk. Utvalgets mål er å arbeide for at pasienter som har både psoriasis og psoriasisartritt får et bedre behandlingstilbud og et bedre behandlingsreisetilbud.

Utvalget oppnevnes av PEFs sentralstyre, og fungerer gjennom landsmøteperioden.

Medlemmer i psoriasisartrittutvalget 2021-2024:
Sentralstyret jobber med å oppnevne utvalg for perioden 2021-2024.   

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på epost mari.overgaard@pefnorge.no     

Eksemutvalget (atopisk eksem og håndeksem)

Eksemutvalgets mål er at mennesker med atopisk eksem eller kronisk håndeksem og deres pårørende skal oppleve PEF som en attraktiv organisasjon. Eksemutvalget har vært spesielt opptatt av å få på plass behandlingsreiser for voksne med atopisk eksem, og for å få dokumentert fuktighetsbehandling inn i blåreseptordningen.

Utvalget oppnevnes av PEFs sentralstyre, og fungerer gjennom landsmøteperioden.

Medlemmer i eksemutvalget 2021-2024:
Martine Teigen, PEF Drammen og omegn
Iselin Eriksen, PEF Indre Østfold

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på epost mari.overgaard@pefnorge.no

HS-utvalget

I 2015 besluttet sentralstyret å utvide diagnosegruppene til også å inkludere hidradenitis suppurativa (HS). I januar 2015 opprettet PEF et utvalg som arbeider aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med hidradenitis suppurativa (HS). Fokuset skal være å øke kunnskapen rundt utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen.

Medlemmer i HS-utvalget 2021-2024:
Kristine Midtsæter, leder, PEF Romsdal, tlf 944 23 664 og epost krimits@hotmail.com
Kristin Windahl, PEF Oslo
Turid Hervik, PEF Ringerike og omegn

Urtikariautvalget

I januar 2018 opprettet PEF et utvalg som skal arbeide aktivt for å bedre informasjonen og medlemstilbudet ut mot personer med kronisk eller akutt urtikaria (elveblest). Fokuset skal være å øke kunnskapen om utfordringer ved å leve med sykdommen, utvikle informasjonsmateriell og legge til rette for fysiske og digitale møteplasser for denne pasientgruppen.

Medlemmer i urtikariautvalget 2021-2024:
Sentralstyret jobber med å oppnevne utvalg for perioden 2021-2024. 

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på epost mari.overgaard@pefnorge.no

Likepersonsutvalget

Likepersonsutvalget sørger for at Psoriasis- og eksemforbundets likepersoner får nødvendig opplæring i sitt arbeid. Utvalget organiserer og avholder likepersonskurs, og har en egen likepersonskoordinator som er et bindeledd mellom likepersonene og utvalget. Likepersonskoordinatoren sertifiserer likepersonene og bistår dem slik at de kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Utvalget samarbeider med og rapporterer kursvirksomhet til Studieforbundet Funkis.

Oversikt over likepersoner etter diagnose og region finner du her.

Utvalget oppnevnes av PEFs sentralstyre, og fungerer gjennom landsmøteperioden.

Likepersonsutvalget 2021-2024:
Liv Skovdahl (leder og likepersonskoordinator), PEF Fredrikstad og omegn, tlf. 481 86 232 / likepersonskoordinator@pefnorge.no
Gunn Grav Graffer, PEF Trondheim og omegn
Torild Lokøen, PEF Bergen og omegn

Reiseutvalget

Reiseutvalget har som mål å utvikle «sydenreise» som et godt og attraktivt medlemstilbud. Utvalget er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 1-2 medlemsturer i året. Planlagte reiser og påmeldingsinformasjon annonseres i forbundets medlemsblad Hud & Helse.

Utvalget oppnevnes av PEFs sentralstyre, og fungerer gjennom landsmøteperioden.

Medlemmer i reiseutvalget 2021-2024:
Jan Erik Haugom, PEF Oppland og sentralstyret, tlf 988 56 340 og epost jan.erik.haugom@pefnorge.no
Bente Nordhus, PEF Sør-Varanger
Jane Kristin Vaksdal, PEF Akershus

Vedtektsutvalget i perioden 2021 – 2024:

Vedtektsutvalget skal på vegne av sentralstyret foreta en grundig gjennomgang av PEFs vedtekter og modellvedtekter for fylkeslag og lokallag. Anbefalinger om eventuelle endringer i vedtektene skal legges frem for landsmøtet i 2024.

Medlemmer i vedtektsutvalget 2021-2024:
Irmelin Einevoll, PEF Bergen og omegn og sentralstyret, tlf 922 02 807 og epost irmelin.einevoll@pefnorge.no
Birger Angelsen, PEF Nordland
Kari Braaten, PEF Oppland
Mari Øvergaard, generalsekretær (sekretær)

Valgkomiteen 2021-2024:

Valgkomiteen i Psoriasis- og eksemforbundet fremmer forslag på sentralstyre og kontrollkomité, jamfør instruks for valgkomiteen.

Leder: Birger Angelsen, PEF Mo birger.angelsen@gmail.com
Nestleder: Kenneth Waksvik, PEF Bergen og omegn
Medlem: Elisabeth Starheim, PEF Oppland
1. varamedlem: Solgunn Larsen, PEF Sunnmøre
2. varamedlem: Arild Smaaberg, PEF Sarpsborg og omegn
3. varamedlem: Emilie Bergmann, PEF Trondheim og omegn