Agder

Illustrasjon: IstockPhoto

25. februar 2020 ble fylkeslaget PEF Agder etablert.

Som følge av Regionreformen er fylkeslagene PEF Aust-Agder og PEF Vest-Agder slått sammen til et lag. 

25. februar avviklet PEF Agder sitt årsmøte og stiftelsesmøte i Kristiansand. Stig Magne Dørmænen ble valgt til leder av det nye fylkeslaget.

Arbeidet i det nye fylkeslaget er i gang, og det første styremøtet er avviklet.

Fylkesleder:

Stig Magne Dørmænen
Helvigåsen 62
4886 GRIMSTAD

Mobil: 918 16 207
E-post: stigmd[at]hotmail.no

Ungdomsrepresentant:
Monica B. Kristensen
Molandsveien 51
4846 ARENDAL

Mobil: 91 81 94 11
E-post: monica[at]pef-ung.no