Finnmark

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet avdeling Finnmark ble stiftet i 1978.

Til Finnmark fylkeslag hører lokallagene PEF Alta og omegn, PEF Hammerfest og omegn, PEF Vadsø og omegn og PEF Sør-Varanger.

Fylkesleder

Bente Nordhus
Tlf: 952 389 69
Epost: finnmark@pefnorge.no

Lokallag

PEF Alta og omegn

Gunn Tove Kivijervi
Tlf: 952 34 363
Epost: gunntkivijervi@msn.com

PEF Hammerfest og omegn

Eva G. Sjøtun
Tlf: 959 60 911
Epost: geb-sjo@online.no

PEF Sør-Varanger

Bente Nordhus
Tlf: 952 38 969
Epost: bnordhus@hotmail.com

PEF Vadsø og omegn

Bodil Andersen
Tlf: 916 17 028
Epost: bodil-1@hotmail.com