Møre og Romsdal

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet Møre og Romsdal ble stiftet i 1990.

Til Møre og Romsdal fylkeslag hører lokallagene PEF Nordmøre, PEF Romsdal og PEF Sunnmøre.

Alle er velkommen til å ta kontakt med fylkes- eller lokallaget.

Styret i fylkeslaget for 2019 består av:
- Sylvia Wallin (Leder)
- Erling Mikalsen (Nestleder)
- Bjarne Fredrik Vatne (Sekretær)
- Anne Lise Østrem (Kasserer)
- Arne Rongve (Styremedlem)
- Solgunn Larsen (Styremedlem)
- Sonja Eriksson (Styremedlem)
- Kristine Midtsæter (Ungdomskontakt & Webansvarlig)

Fylkesleder

Sylvia Wallin
Fannefjordsvegen 803
6450 Hjelset

Mobil: 416 33 398
E-post: sylvia_wallin@hotmail.com

Lokallag

PEF Nordmøre

Leder:
Rolf Strandenæs
Hegerberget 2
6511 Kristiansund

Mobil: 906 95 985
E-post: rolf1966@neasonline.no

Ungdomsrepresentant:
Stig Marius B. Åsgård

Mobil: 473 26 540
E-post: smb@bioaktivist.no

PEF Romsdal

Leder:
Sylvia Wallin
Fannefjordsvegen 803
6450 Hjelset

Mobil: 416 33 398
E-post: sylvia_wallin@hotmail.com

Ungdomsrepresentant:
Kristine Midtsæter
Nedre Julsvang 30
6445 Malmefjorden

Mobil: 944 23 664
E-post: krimits@hotmail.com

PEF Sunnmøre

Leder:
Per-Ottar Østrem
Emblem
6013 Ålesund

Mobil: 934 11 001
E-post: per-oestrem@mimer.no

Likepersoner

Sylvia Wallin
Diagnose: Psoriasis & psoriasisartritt
Mobil: 416 33 398
E-post: sylvia_wallin@hotmail.com

Per Kristian Lange
Diagnose: Psoriasis & psoriasisartritt
Mobil: 958 88 408
E-post: pe-krl@online.no

Oddrun S. Lillerud
Diagnose: Psoriasis & psoriasisartritt
Mobil: 922 40 305
E-post: o-lill@neasonline.no

Kristine Midtsæter
Diagnose: Hidradenitis Suppurativa (HS)
Mobil: 944 23 664
E-post: krimits@hotmail.com