Trøndelag

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet
Trøndelag ble stiftet 12. mars 2020. 

Det var en følge av regionreformen at fylkeslagene 
PEF Sør-Trøndelag og PEF Nord-Trøndelag ble slått sammen. 

Styret i fylkeslaget kan kontaktes for informasjon om aktiviteter.

Aktuelt fra Trøndelag

Tilbake

Fylkesleder: 

Arnhild Fondal
Symrevegen 2 D
7606 LEVANGER

Mobil: 970 87 863
Epost: abn[at]levanger.kommune.no

PEF Levanger og omegn:

Anne Katrine Bornstedt Nyborg

Mobil: 413 68 032
Epost: annekatrine-[at]hotmail.com

PEF Trondheim og omegn:

Mona Grorud Sørensen, leder
Postboks 3
7235 LER

Mobil: 978 24 251
Epostmona.grorud@pefnorge.no

Emilie Bergmann, ungdomskontakt
Mobil: 979 611 56
Epost: embergmann97[at]gmail.com 

Følg oss på Facebook!

PEF Namdal:

Brita B. Tiller, leder
Canninggata 5 
7800 Namsos

Mobil: 481 077 85
Epost: brit-b-t[at]online.no