Trøndelag

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet
Trøndelag ble stiftet 12. mars 2020. 

Det var en følge av regionreformen at fylkeslagene 
PEF Sør-Trøndelag og PEF Nord-Trøndelag ble slått sammen. 

Styret i fylkeslaget kan kontaktes for informasjon om aktiviteter.

Fylkesleder: 

Arnhild Fondal
Mobil: 970 87 863
Epost: arnhild.fondal@levanger.kommune.no

PEF Levanger og omegn:

Anne Katrine Bornstedt Nyborg
Mobil: 413 68 032
Epost: annekatrine-@hotmail.com

PEF Trondheim og omegn:

Frode Tomb Syrstad, leder
Mobil: 950 365 30
Epost: Trondhjem@pefnorge.no 

Emilie Bergmann, ungdomskontakt
Mobil: 979 611 56
Epost: embergmann97@gmail.com 

Følg oss på Facebook!

PEF Namdal:

Brita B. Tiller, leder
Mobil: 481 077 85
Epost: brit-b-t@online.no