Troms

Illustrasjon: IstockPhoto

Psoriasis- og eksemforbundet Troms ble stiftet i 1985.

Til Troms fylkeslag hører lokallagene PEF Harstad, PEF Midt-Troms og PEF Tromsø og omegn.

Fylkesleder:

Anne Berit Kolset
Bjørkvegen 2
9325 BARDUFOSS

Tlf. 77 83 35 17
Mobil: 970 38 172
E-post: abkolset[at]hotmail.com

Lokallag

PEF Harstad

Kirsti Jensen
Bergsveien 21
9403 HARSTAD

Mobil: 911 66 026
E-post: kirsje[at]online.no

PEF Midt-Troms

Anne Berit Kolset
Bjørkvegen 2
9325 BARDUFOSS

Tlf. 77 83 35 17
Mobil: 970 38 172
E-post: abkolset[at]hotmail.com

PEF Tromsø og omegn

Annveig Jenssen
Ringvn. 18
9152 SØRKJOSEN

Mobil: 415 61 844
E-post: annveig.jenssen[at]nordtroms.net