Administrasjonen

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte i Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung. Telefon til sentralbordet er 23 37 62 40 (telefontid mandag til fredag kl. 09.00-15.00).

Mari Øvergaard 
Generalsekretær
Tlf: 95 22 77 32
Epost: mari.overgaard@pefnorge.no
Daglig ledelse, forbundsstyret, utvikling, samarbeid, strategier, interessepolitikk og representasjon eksternt.

Eldrid Oftestad
Redaktør og kommunikasjonsansvarlig
Tlf: 99 70 79 03
Epost: eldrid.oftestad@pefnorge.no
Redaktør Hud & Helse, media, nettsider, sosiale medier, podkast og annet informasjonsarbeid.

Maren Awici-Rasmussen
Rådgiver politikk og organisasjon
Tlf: 97 75 05 15
Epost: maren.awici-rasmussen@pefnorge.no /
maren@pef-ung.no
Stiftelsen Dam/ Dam ekspress, interessepolitikk, likepersonsarbeid og IT drift & -utvikling

Thea Kristine Lande
Rådgiver organisasjon og helsefag
Tlf: 45 20 48 01
Epost: thea.lande@pefnorge.no
PEF-ung, rådgivningstjeneste og prosjektarbeid.

Edita Daulova
Økonomi og administrasjon
Tlf: 23 37 62 40
Epost: edita@pefnorge.no
Fakturering, økonomi og regnskap, søknader tilskudd, medlemskontingent, momskompensasjon og landslotteri.

Katrine Eikeland
Helsefaglig rådgiver
Tlf: 47 78 91 64
Epost: katrine.eikeland@pefnorge.no
Rådgivningstjeneste, helsefaglige spørsmål, undervisning og informasjonsarbeid.

Heidi Iversen
Administrasjonsrådgiver
Tlf: 23 37 62 40
Epost: heidi.iversen@pefnorge.no
Innmeldinger, utmeldinger, medlemsregisteransvarlig, årsrapport og regnskap fra lokal- og fylkesforeninger, årsmøtedokumenter og Funkis.

Sanna Grydeland
Helse- og treningsrådgiver 
Tlf: 48 25 39 70
Epost: sanna.grydeland@pefnorge.no
Rådgivningstjeneste og prosjektarbeid.

Trine Knudtzon
Kontormedarbeider  
Tlf: 23 37 62 40
Epost: trine.knudtzon@pefnorge.no
Prosjektarbeid og brukermedvirkning.

Besøksadresse:
Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO

Postadresse:
Psoriasis- og eksemforbundet
Postboks 6547 Etterstad
0606 OSLO

E-post:
post@pefnorge.no
post@pef-ung.no

Sentralbord: 23 37 62 40. Administrasjonen har telefontid alle hverdager fra kl. 09.00-15.00.