Administrasjonen

Her finner du kontaktinformasjon til de ansatte i Psoriasis- og eksemforbundet og PEF-ung. Telefon til sentralbordet er 23 37 62 40 (telefontid mandag til fredag kl. 09.00-15.00).

Mari Øvergaard 
Generalsekretær
Tlf: 95 22 77 32
Epost: mari.overgaard[at]pefnorge.no
Daglig ledelse, forbundsstyret, utvikling, samarbeid, strategier, interessepolitikk og representasjon eksternt.

Eldrid Oftestad
Redaktør og kommunikasjonsansvarlig
Tlf: 99 70 79 03
Epost: eldrid.oftestad[at]pefnorge.no
Redaktør Hud & Helse, media, nettsider, sosiale medier, podkast og annet informasjonsarbeid.

Thea Kristine Lande
Rådgiver organisasjon og helsefag
Tlf: 45 20 48 01
Epost: thea.lande[at]pefnorge.no
PEF-ung, rådgivningstjeneste, Stiftelsen Dam/ Dam ekspress og prosjektarbeid.

Edita Daulova
Økonomi og administrasjon
Tlf: 23 37 62 40
Epost: edita[at]pefnorge.no
Fakturering, økonomi og regnskap, søknader tilskudd, medlemskontingent, momskompensasjon og landslotteri.

Katrine Eikeland
Helsefaglig rådgiver
Tlf: 48 22 23 61
Epost: katrine.eikeland[at]pefnorge.no
Rådgivningstjeneste, helsefaglige spørsmål, undervisning og informasjonsarbeid.

Heidi Iversen
Administrasjonsrådgiver
Tlf: 23 37 62 40
Epost: heidi.iversen[at]pefnorge.no
Innmeldinger, utmeldinger, medlemsregister, årsrapport og regnskap fra lokal- og fylkesforeninger, årsmøtedokumenter og Funkis.

Arve Josefsen
Organisasjonsrådgiver
Tlf: 93 24 53 34
Epost: arve.josefsen[at]pefnorge.no
Likepersonsarbeid og oppgradering medlemssystem.

Sanna Grydeland
Helse- og treningsrådgiver 
Tlf: 48 25 39 70
Epost: sanna.grydeland[at]pefnorge.no
Rådgivningstjeneste og prosjektarbeid.

Trine Knudtzon
Kontormedarbeider  
Tlf: 23 37 62 40
Epost: trine.knudtzon[at]pefnorge.no
Prosjektarbeid og brukermedvirkning.

Maren Awici-Rasmussen (i permisjon)
Organisasjonsrådgiver
Tlf: 97 75 05 15
Epost: maren.awici-rasmussen[at]pefnorge.no /
maren[at]pef-ung.no

Besøksadresse:
Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO

Postadresse:
Psoriasis- og eksemforbundet
Postboks 6547 Etterstad
0606 OSLO

E-post:
post[at]pefnorge.no
post[at]pef-ung.no

Sentralbord: 23 37 62 40. Administrasjonen har telefontid alle hverdager fra kl. 09.00-15.00.