Sentralstyret

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet for perioden 2021-2024.

Tord Johansen, leder

Født: 1954
Lokallag: PEF Mo 

Tlf: 907 32 196 / Epost: tord.johansen@pefnorge.no

Tord ble medlem i PEF i 1977. Tord har lang og bred yrkes- og organisasjonserfaring. Han har blant annet jobbet som kunderådgiver, avdelingsleder og daglig leder. Etter en lang periode i bilbransjen hos firmaene Hemnes Bil, Toyota og Bertel O. Steen ble han for to år siden uførepensjonist.

Tord har i mange år vært tillitsvalgt i fagforeninger. I en lengre periode var han tillitsvalgt i Jern og Metall, Fellesforbundet og Ledelse og teknikk. Han er også politisk aktiv i Arbeiderpartiet, og i dag er han medlem av Nordland fylkesting, nestleder i samferdselskomiteen og vara til fylkesutvalget i Nordland. Han er dessuten kommunestyremedlem i Hemnes og Rana, og sitter i formannskapet. Dessuten har han vært styremedlem av LO-Rana og omegn.

I kommunevalget 2015 var han ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, og i vinter takket han av som leder for Hemnes arbeiderparti etter to perioder på fire år. Han har vært gruppeleder for AP og SV i kommunestyret, leder av kontrollutvalget, leder i næringskomiteen. Han har også vært aktiv på kulturfeltet. Han har vært leder av hovedutvalget for kultur i Rana, av Hemnesjazz, Gjøvik jazzklubb og styremedlem i Øst-Norsk jazzsenter.

I PEF-sammenheng kan Tord også skilte med lang fartstid som tillitsvalgt. Han har vært leder av kontrollkomiteen, styremedlem i Mo PSO, styremedlem og nestleder i PEF Nordland og i en periode var han sentralstyremedlem. Han har vært medlem i representantskapet, har gjort konsulentarbeid for PEF og var leder for sentralstyret i perioden 2018-2021.

Jan Erik Haugom, nestleder

Født: 1967
Lokallag: PEF Oppland

Tlf: 988 56 340 / Epost: jan.erik.haugom@pefnorge.no

Jan Erik er fra Gjøvik. Han ble medlem i PEF i mars 2013. Han er i dag leder i PEF Oppland. Det har han vært siden mars 2017, og før det var han ett år nestleder. Jan Erik sitter i Innovasjonsutvalget i PEF og er likeperson på psoriasisartritt. Jan Erik var medlem i sentralstyet i perioden 2018-2021.
 
Frem til 2015 jobbet Jan Erik i industrien og vekterbransjen. Siden den tid har han vært uføretrygdet siden. Han er engasjert i idrett lokalt og er i dag fotballdommer, dommerkoordinator og medlem i sportslig utvalg for Vardal Idrettsforening. Siden 1992 har han vært dommer og veileder i Norges Fotballforbund.

Liv Skovdahl, styremedlem

Født: 1945
Lokallag: PEF Fredrikstad og omegn

Tlf. 481 86 232 / Epost: liv.skovdahl@pefnorge.no

Liv er bosatt i Fredrikstad. Siden 2008 har hun vært styremedlem, studieleder og likeperson for PEF Fredrikstad og omegn. Tilsvarende verv har hun hatt i PEF Østfold siden 2012, der hun også er fylkets webansvarlige. Siden 2013 har Liv vært medlem i PEFs kurs- og likepersonsutvalg. Hun er forbundets likepersonskoordinator og var nestleder i sentralstyret i perioden 2015-2021.

Liv har lang fartstid som styremedlem i FFO Fredrikstad og i Studieforbundet Funkis avd. Østfold. Hun sitter i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fredrikstad (RFF) og er medlem i Brukerutvalget NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og Brukerutvalget NAV Fredrikstad. Hun har også vært kursleder i tilknytning til mestringskurset "Å leve et friskere liv" ved Sykehuset i Østfold i perioden 2009-2015.

Irmelin Einevoll, styremedlem

Født: 1971
Lokallag: PEF Bergen og omegn

Tlf: 922 02 807 / Epost: irmelin.einevoll@pefnorge.no

Irmelin har vært ungdomsrepresentant for PSO-ung (PEF-ung) i Bergen og Hordaland. Hun har sittet i ungdomsstyret til PEF-ung, og hun har vært med på å arrangere sommerleir på Tromøya utenfor Arendal.

Irmelin bor i Bergen, og hun jobber for tiden som helsefagarbeider innen velferdsteknologi. Hun har en del erfaringer som hun tenker kan være kjekt å ta med seg i arbeidet med å sikre rettigheter for medlemmene i PEF.

Gunn Grav Graffer, styremedlem

Født: 1957
Lokallag: PEF Trondheim og omegn

Tlf: 976 54 264  / Epost: gunn@pefnorge.no

Gunn er gift og bor midt mellom Trondheim og Trondheim Lufthavn, Værnes. Her har hun drevet et større gårdsbruk sammen med mann, to barn og flere ansatte. Hun har utdannelse innen handel og kontor og er agronom. Gunn har vært medlem i PEF siden 1983, og hun har vært leder og styremedlem i tidligere PEF Sør-Trøndelag. I dag er hun styremedlem i PEF Trondheim og omegn og i fylkeslaget PEF Trøndelag. Gunn har vært delaktig i mestringskursene ved St. Olavs Hospital og deltatt på samlinger med blant annet sykepleiere og leger. Hun har vært likeperson for psoriasisartritt, psoriasis og urtikaria, og hun er medlem av likepersonutvalget. I flere år har hun også vært likeperson i en annen pasientorganisasjon.

Gunn har alltid hatt verv, både offentlige, i forsikring, nemnder, rettsvesenet, og frivillige lag og foreninger. Hun har også vært speiderleder i mange år, og hun har hatt mye kontakt med skoler, Nav og barnevern. Hun har hatt kontorstillinger og er i dag ufør. Men i noen perioder jobber hun, og hun har nå vært i engasjement i Mattilsynet siden 2004.

Helge Vilhelmsen, styremedlem

Født: 1955
Lokallag: PEF Sogn og Fjordane

Tlf: 900 55 954 / Epost: helge.vilhelmsen@enivest.net

Helge bur i Stryn, er gift med Turid og har fire vaksne ungar og tre barnebarn. Om sommaren er han mest å sjå på heimtraktene sine på Helgelandskysten, der vi har hytte. 
 
Helge har vore aktivt med i PEF i over 30 år, og som styremedlem og sekretær i PEF
Sogn og Fjordane i snart 20 år. Det er spennande å vere med i PEF fordi ein
får ny kunnskap om behandling av dei ulike hudsjukdommane og ein møter nye og gamle medlemmer. Helge har vore 1. vara til sentralstyret i PEF i periodane 2015–2018 og 2018–2021.  
 

Representanter fra PEF-ung:

Styremedlem: Elisabeth Bakken (leder i PEF-ung), PEF Oslo
Styremedlem: Malin L. Angeltveit (nestleder i PEF-ung)PEF Bergen og omegn
Varamedlem: Islein Eriksen (1. styremedlem i PEF-ung), PEF Indre Østfold

Varamedlemmer til sentralstyret:

1. varamedlem: Arnhild Fondal, PEF Levanger og omegn
2. varamedlem: Kristin Windahl, PEF Oslo

Kontrollkomité 2021-2024:

Leder: Ragnhild Ottesen, PEF Rogaland
Komitemedlem: Reidun Nymoen, PEF Akershus
1. varamedlem: Bjarne Alnes, PEF Oslo
2. varamedlem: Owe Stangeland, PEF Follo

Valgkomiteen 2021-2024:

Leder: Birger Angelsen, PEF Mo birger.angelsen@gmail.com
Nestleder: Kenneth Waksvik, PEF Bergen og omegn
Medlem: Elisabeth Starheim, PEF Oppland
1. varamedlem: Solgunn Larsen, PEF Sunnmøre
2. varamedlem: Arild Smaaberg, PEF Sarpsborg og omegn
3. varamedlem: Emilie Bergmann, PEF Trondheim og omegn