Sentralstyret

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet for perioden 2018-2021.

 

Tord Johansen, leder

Født: 1954
Lokallag: Mo 

Tlf: 907 32 196 / Epost: tord.johansen[at]pefnorge.no

Tord ble medlem i PEF i 1977. Tord har lang og bred yrkes- og organisasjonserfaring. Han har blant annet jobbet som kunderådgiver, avdelingsleder og daglig leder. Etter en lang periode i bilbransjen hos firmaene Hemnes Bil, Toyota og Bertel O. Steen ble han for to år siden uførepensjonist.

Tord har i mange år vært tillitsvalgt i fagforeninger. I en lengre periode var han tillitsvalgt i Jern og Metall, Fellesforbundet og Ledelse og teknikk. Han er også politisk aktiv i Arbeiderpartiet, og i dag er han medlem av Nordland fylkesting, nestleder i samferdselskomiteen og vara til fylkesutvalget i Nordland. Han er dessuten kommunestyremedlem i Hemnes og Rana, og sitter i formannskapet. Dessuten har han vært styremedlem av LO-Rana og omegn.

I kommunevalget 2015 var han ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, og i vinter takket han av som leder for Hemnes arbeiderparti etter to perioder på fire år. Han har vært gruppeleder for AP og SV i kommunestyret, leder av kontrollutvalget, leder i næringskomiteen. Han har også vært aktiv på kulturfeltet. Han har vært leder av hovedutvalget for kultur i Rana, av Hemnesjazz, Gjøvik jazzklubb og styremedlem i Øst-Norsk jazzsenter.

I PEF-sammenheng kan Tord også skilte med lang fartstid som tillitsvalgt. Han har vært leder av kontrollkomiteen, styremedlem i Mo PSO, styremedlem og nestleder i PEF Nordland og i en periode var han sentralstyremedlem. Han har vært medlem i representantskapet og har gjort konsulentarbeid for PEF.

Hilde Mellum, nestleder

Født: 1971
Lokallag: Bergen og omegn

Tlf: 986 40 538 / Epost: hilde.mellum[at]pefnorge.no

Hilde jobber som helsesekretær på Hudpoliklinikken i Knarvik, Helse-Bergen. Hun meldte seg inn i PSO-ung og Norsk psoriasisforbund i 1992, og fikk sitt første verv i forbundet i 1994 som Ungdomskontakt i lokalforeningen i Bergen.

Etter dette har hun gått gradene og fikk jeg flere nye verv i PEF. Hun har vært styremedlem, sekretær og nestleder i PEF Bergen og omegn. I PEF Hordaland har hun vært kasserer, styremedlem, nestleder og sekretær. Hun var dessuten med og startet ungdomsgruppe i Bergen i 1999, og hun har vært representantskapsmedlem for Hordaland på flere representantskapsmøter.

Hilde er i dag medlem i artrittutvalget til PEF, og hun har vært leder i PEF Bergen og omegn i over 10 år. I tillegg er hun sekretær i PEF Hordaland. Hilde har vært med å arrangere kurs både lokalt og regionalt, og hun er likeperson både på psoriasis og psoriasisartritt. Jeg har gjennom år hatt godt samarbeid med LMS og revmatologisk avdeling og har bidratt på psoriasisartrittkurs i en årrekke. Jeg har representert og presentert forbundet på LMS-kurs og hos andre oppdragsgivere.

Jan Erik Haugom, styremedlem

Født: 1967
Lokallag: Oppland

Tlf: 988 56 340 / Epost: jan.erik.haugom[at]pefnorge.no

Jan Erik er fra Gjøvik. Han ble medlem i PEF i mars 2013. Han er i dag leder i PEF Oppland. Det har han vært siden mars 2017, og før det var han ett år nestleder. Jan Erik sitter i Innovasjonsutvalget i PEF og er likeperson på psoriasisartritt.
 
Frem til 2015 jobbet Jan Erik i industrien og vekterbransjen. Siden den tid har han vært uføretrygdet siden. Han er engasjert i idrett lokalt og er i dag fotballdommer, dommerkoordinator og medlem i sportslig utvalg for Vardal Idrettsforening. Siden 1992 har han vært dommer og veileder i Norges Fotballforbund.

Helle Vestby Talmo, styremedlem

Født: 1985
Lokallag: Nord-Rogaland

Tlf: / Epost: helle.vestby.talmo[at]pefnorge

Helle er fra Haugesund og er mamma til tre gutter. Hun har hatt atopisk eksem hele livet  
og ble ufør som ung. Hun har jobbet som ekstravakt i en klesforretning og liker hagearbeid, lange turer i skog og mark og god mat.

Helle ble medlem i PEF i 2010 og har lenge vært engasjert i PEF. Hun er for tiden leder i PEF Nord-Rogaland og i eksemutvalget til PEF.  Hun er dessuten likeperson på atopisk eksem.

Liv Skovdahl, styremedlem

Født: 1945
Lokallag: Fredrikstad og omegn

Tlf. 481 86 232 / E: liv.skovdahl[at]pefnorge.no

Liv er bosatt i Fredrikstad. Siden 2008 har hun vært styremedlem, studieleder og likeperson for PEF Fredrikstad og omegn. Tilsvarende verv har hun hatt i PEF Østfold siden 2012, der hun også er fylkets webansvarlige. Siden 2013 har Liv vært medlem i PEFs kurs- og likepersonsutvalg. Hun er forbundets likepersonskoordinator og var nestleder i sentralstyret i perioden 2015-2018.

Liv har lang fartstid som styremedlem i FFO Fredrikstad og i Studieforbundet Funkis avd. Østfold. Hun sitter i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fredrikstad (RFF) og er medlem i Brukerutvalget NAV Hjelpemiddelsentral Østfold og Brukerutvalget NAV Fredrikstad. Hun har også vært kursleder i tilknytning til mestringskurset "Å leve et friskere liv" ved Sykehuset i Østfold i perioden 2009-2015.

Anne Marie Kvamsås, styremedlem

Født: 1973
Lokallag: Bergen og omegn

Tlf: 992 53 140 / Epost: anne.marie.kvamsaas[at]pefnorge.no

Anne Marie bor i Bergen. Hun ble medlem i PEF i 1998 og har lang fartstid som tillitsvalgt i PEF, og i dag er hun nestleder i PEF Bergen og omegn og leder i Hordaland fylkeslag. Hun har vært ungdomsrepresentant, kasserer og leder i Sogn og Fjordane fylkeslag. Hun har også vært styremedlem, nestleder og leder i Hordaland fylkeslag, og hun leder fortsatt fylkeslaget. I perioden 2012-2015 var hun varamedlem i sentralstyret.

Varamedlemmer til sentralstyret:

1. varamedlem: Helge Vilhelmsen, Vestland
2. varamedlem: Berit Utgård, Trondheim og omegn

Kontrollkomite 2018-2021:

Leder: Ragnhild Ottesen f. 1955
Lokallag: Sør-Rogaland

Komitemedlem: Reidun Nymoen f. 1951
Lokallag: Romerike

1. varamedlem: Bjarne Alnes, Oslo
2. varamedlem: Owe Stangeland, Follo