Internasjonalt samarbeid

Psoriasis- og eksemforbundet samarbeider med flere internasjonale organisasjoner i Norden, Europa og globalt.

IFPA

Det internasjonale psoriasisforbundet (IFPA) er en frivillig paraplyorganisasjon for nasjonale psoriasisorganisasjoner verden over. IFPA har medlemsorganisasjoner som dekker de fleste verdensregioner og kontinenter, herunder Europa, Amerika, Afrika og Asia.

IFPAs mål er å styrke det globale arbeidet tilknyttet bedre medisinsk behandling, større allmenn forståelse og mer forskning rundt psoriasis og psoriasisartritt. 

IFPA-styret:

President: Hoseah Waweru, Kenya
Visepresident: Ingvar Águst Ingvarsson, Island
Sekretær: Leticia Lopez, Puerto Rico
Kasserer: Josef de Guzman, Filippinene
Styremedlem: Kathleen Gallant, USA
Varamedlem: Silvia Fernandez Barrio, Argentina

Daglig leder: Frida Dunger Johnsson

Nettsider:
IFPAS nettside: ifpa-pso.com
IFPAs verdenskongress: ifpaworldconference.com/
IFAPs nettside om Verdens psoriasisdag: ifpa-pso.com/world-psoriasis-day
IFPA er medlem i IAPO – The International Alliance of Patient`s Organizations.

EUROPSO

EUROPSO ble etablert i 1988 og er paraplyorganisasjonen for europeiske psoriasisorganisasjoner. EUROPSOs visjon er å bli en samlende overnasjonal organisasjon som styrker psoriasispasienters rettigheter inn mot europeiske helsemyndigheter, andre helsepolitiske aktører, helsepersonell, organisasjoner, medisinske selskaper og media.

Organisasjonen jobber for å sikre lik tilgang til behandling, like muligheter og god informasjon til alle europeere som lever med psoriasis og psoriasisartritt. Målet er å styrke forskning, fremme kontakt og samarbeid på tvers av europeiske land og bedre livskvaliteten til psoriasispasienter og deres pårørende.

EUROPSO-styret:

President: Jan Koren, Slovenia
Visepresident: David Trigos Herraez, Spania
Sekretær: Henk Hulshuizen, Nederland
Styremedlem: Jaime Melancia, Portugal
Styremedlem: Tord Johansen, Norge
Varamedlem: Tina Koukopoulou, Hellas
Varamedlem: Vanda Marjanović, Frankrike

Nettside: euro-pso.org/

NORDPSO

Nordiske psoriasisforbunds samarbeidsorgan (NORDPSO) er en samarbeidsorganisasjon mellom psoriasisorganisasjoner i Norden. NORDPSO ble etablert i 1987, og landene veksler mellom å inneha formannskapet og sekretariatsfunksjon. NORDPSO arbeider blant annet for å forbedre behandlingsmuligheter og rettigheter for personer med psoriasis og psoriasisartritt i Norden og å stimulere til forskning om psoriasis og psoriasisartritt.

Disse organisasjonene er medlem i NORDPSO:

Finland
Psoriasisförbundet
Nettside: psori.fi

Danmark
Psoriasisforeningen
Nettside: psoriasis.dk

Færøyene
Føroya Psoriasisfelag
Nettside: psoriasis.fo/

Island
Islands Psoriasisforbund, Samtok Psoriasis- og exemsjuklinga (SPOEX)
Nettside: psoriasis.is

Sverige
Psoriasisförbundet
Nettside: psoriasisforbundet.se

EHSF

European Hidradenitis Suppurativa Foundation (EHSF) er et internasjonalt nettverk for organisasjoner og mennesker med hudsykdommen hidradenitis suppurativa (HS). Foreningens mål er å fremme vitenskap og forskning innen sykdomsfeltet HS og akne inversa. Siden 2006 har EHSF arrangert internasjonale konferanser og møter.

Nettside: ehsf.eu/