Viktige dokumenter

Her finner du viktige dokumenter i Psoriasis- og eksemforbundet.

 1. Vedtekter for Psoriasis- og eksemforbundet

 2. Gyldige vedtak

 3. Modellvedtekter for fylkeslag

 4. Modellvedtekter for lokalforeninger

 5. Etiske retningslinjer for Psoriasis- og eksemforbundet

 6. Varslingsrutiner for ansatte og tillitsvalgte i Psoriasis- og eksemforbundet

 7. Strategi og mål 2021-2024 

 8. PEF mot 2030 Innovasjonsutvalgets rapport

 9. Årsmeldinger

 10. Retningslinjer for aktivitet på Facebook i Psoriasis- og eksemforbundet

 11. PEFs organisasjonshåndbok 

Om styringsdokumentene:

Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter og strategidokument uttrykker de grunnleggende verdier forbundet står for. 

Vedtektene er de sentrale tillitsvalgtes overordnede styringsdokument. Det er også egne modellvedtekter for fylkeslag og modellvedtekter for lokalforeninger.

Styringsdokumentene kan lastes ned ved å klikke på de blå linkene øverst i denne artikkelen.