Eksemutvalget

Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med den kroniske hudsykdommen atopisk eksem.

Eksemutvalgets mål er at mennesker med atopisk eksem eller kronisk håndeksem og deres pårørende skal oppleve PEF som en attraktiv organisasjon. Utvalget jobber for å utvikle nødvendig informasjonsmateriell og opplæringsmateriale til bruk for både barn, unge og voksne med atopisk eksem og/eller kronisk håndeksem.

Utvalgets oppgave er å spre kunnskap om hverdagen til personer med ulike typer eksem, og kartlegge deres behov i dagliglivet og i en pasientorganisasjon. Utvalget har som mål å få flere med atopisk eksem og/eller kronisk håndeksem til å bli en del av PEF, samt å fremme pasientgruppens ulike interessepolitiske saker. Eksemutvalget har et spesielt fokus på å arbeide aktivt for å få på plass behandlingsreiser for voksne med atopisk eksem, og for å få dokumentert fuktighetsbehandling inn i blåreseptordningen.

Utvalget oppnevnes av PEFs sentralstyre, og fungerer gjennom landsmøteperioden.

Medlemmer i eksemutvalget 2021-2024:
Martine Teigen, PEF Drammen og omegn
Iselin Eriksen, PEF Indre Østfold

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med generalsekretær Mari Øvergaard på epost mari.overgaard@pefnorge.no

Støtt Eksemutvalget og bli med i Psoriasis- og eksemforbundet