Psoriasis- og eksemforbundet har et eget utvalg som jobber for å bedre situasjonen for personer med psoriasisartritt.

Psoriasisartrittutvalget arbeider for at alle med psoriasisartritt får sin livskvalitet sikret fysisk, psykisk og økonomisk. Utvalgets mål er å arbeide for at pasienter som har både psoriasis og psoriasisartritt får et bedre behandlingstilbud og et bedre behandlingsreisetilbud.

Psoriasisartrittutvalget fokuserer på pasienter med psoriasisgikt og deres spesielle behov tilknyttet forebygging, behandling og rehabilitering. Utvalget fremmer prosjekter som gjør PEF til en attraktiv organisasjon for denne prosjektgruppen, og sprer informasjon og driver kursvirksomhet for personer med denne sykdommen. Utvalgets fokus er å utvikle god og faglig kvalitetssikret informasjon knyttet til revmatisk sykdom og da spesielt psoriasisgikt.  

Sentralstyret jobber med å oppnevne utvalg for perioden 2021-2024.   

Støtt Psoriasisartrittutvalget og bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet