Psoriasisartritt

I listen under finner du Psoriasis- og eksemforbundets likepersoner for psoriasisartritt. De kan kontaktes per e-post eller telefon.

Navn E-postadresse Telefonnummer Fylkeslag
Tove Nestegjerde nestegje[at]online.no 980 54 545 Oslo
Reidun Nymoen reinym[at]online.no  926 13 463 Viken
Gro Larsen gro-la[at]online.no 920 37 835 Viken
Kristian Henriksen kristian[at]pef-ung.no 928 84 681 Viken
Hilde Lieberg hilde[at]lieberg.no 970 30 476 Viken
Maj Christin Stenersen Lund stenersenlund[at]hotmail.com 957 89 345 Innlandet
Jan Erik Haugom jehaugom[at]online.no 988 56 340 Innlandet
Arild Smaaberg arilsmaa[at]online.no 913 17 213 Viken
Liv Skovdahl likepersonskoordinator[at]pefnorge.no 481 86 232 Viken
Lars Fredrik Olaussen lafrol[at]online.no 977 05 234 Viken
Cora Monstad ac.linselyst[at]gmail.com 908 52 410 Vestfold og Telemark
Helge Vilhelmsen helge.vilhelmsen[at]enivest.net 900 55 954 Vestland
Liv Reidun Nesse livreidun[at]netscape.net 905 70 146 Vestland
Hilde Mellum hildemellum[at]gmail.com 986 40 538 Vestland
Kenneth Waksvik waksvik.k[at]gmail.com 473 12 022 Vestland
Oddrun S. Lillerud o-lill[at]neasonline.no 922 40 305 Møre- og Romsdal
Per Kristian Lange pe-krl[at]online.no 958 88 408 Møre- og Romsdal
Gunn Grav Graffer heminggraffer[at]hotmail.com 976 54 264 Trøndelag
Per Erik Gripp per.erik.gripp[at]ntebb.no 482 70 319 Trøndelag
Frode Tomb Syrstad fsyrstad@online.no 950 36 530 Trøndelag
Aud Steffensen  aud-steffensen[at]hotmail.com 906 38 184 Nordland
Kate Arnøy kate_arnoy[at]hotmail.com 481 92 390 Nordland
Viggo Johnsen viggojohnsen[at]hotmail.com 977 76 436 Nordland
Anne Berit Kolset abkolset[at]hotmail.com 970 38 172 Troms 
Annveig Jenssen annveig.jenssen[at]pefnorge.no 415 61 844 Troms 
Eva G. Sjøtun geb-sjo[at]online.no 959 60 911 Finnmark