Møteoversikt for Bergen og Omegn

01.01.2014

Her er oversikt over planlagte møter i 2014.

17. februar - Årsmøte
28. april - Vårmøte - Åpent for alle
10. juni - Sommermøte for medlemmer
29. oktober - Høstmøte - Åpent for alle
8. desember - Julemøte for medlemmer

Det kommer nærmere informasjon før hvert møte.

 

Tilbake