Retningslinjer for PEF på Facebook

Sentralstyret i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) vedtok på sentralstyremøtet 1. februar 2021 følgende retningslinjer for aktiviteter på Facebook i Psoriasis- og eksemforbundet.

Overordnede regler for bruk av Facebook i PEF:

 
 • PEF skal kun ha en Facebook-side for PEF Norge.
 • Utvalgene kan opprette diagnosespesifikke Facebook-grupper, hvor målet er å fungere som en likepersonsgruppe for mennesker med diagnosen. Disse gruppene må følge PEFs retningslinjer for Facebook-grupper, og de må administreres av utvalget. Gruppene må ha navn og beskrivelse som tydelig viser at gruppen er diagnosespesifikk og at det er en undergruppe av PEF. Gruppene skal opprettes i tilknytning til hovedsiden til PEF på Facebook.
 • Lokallag og fylkeslag kan opprette egne Facebook-sider eller grupper. Disse må ha navn som tydelig viser hvilket lokallag eller fylkeslag siden tilhører.
 • Administrasjonen i PEF skal ha beskjed når det opprettes en ny side eller gruppe.
 • Sentralstyret kan ved behov beslutte å stenge en gruppe.
 • Retningslinjene for Facebook-grupper skal ligge åpent og synlig for alle medlemmene av gruppa.
 • En Facebook-side og gruppe er en offisiell kanal for organisasjonen. Alt som legges ut på en Facebook-side eller -gruppe skal være i samsvar med PEFs styrende dokumenter.
 • Det må være minst en administrator som har ansvaret for å følge opp, legge ut innlegg jevnlig, samt dele relevante innlegg fra PEF sentralt. Er administrator i tvil om et innlegg bryter med retningslinjene for gruppen, ta kontakt med administrasjonen.
 

Retningslinjer for Facebook-grupper i PEF:

 
 1. Gruppa er en privat, synlig gruppe for mennesker med en eller flere diagnoser som tilhører diagnosene som Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) jobber med. Det er ikke et krav om medlemskap i PEF for å være medlem av Facebook-gruppen, men det oppfordres til det, da PEF bruker tid og ressurser på å drifte gruppen.
 2. Målet for gruppa er å dele erfaringer og kunnskap om det å leve med diagnosen, både positive og negative. Alle råd og innlegg om behandlinger, medisiner m.v. er den enkeltes ansvar. Alle medlemmer av gruppa har selv ansvar for hvilke råd m.v. man velger å prøve. PEF oppfordrer alle med en diagnose og medisinske spørsmål om å ta kontakt med helsepersonell.
 3. Vær høflig og vennlig. Vis nettvett og opptre med normal høflighet og vennlighet. Diskusjoner om ting som angår diagnosen er velkommen. Alle syn på saker får slippe til, så lenge de øvrige gruppereglene overholdes. Husk at diskusjoner og samtaler om sykdom og diagnoser kan være krevende og følelsesladd for mange.
 4. Alle innlegg er den enkeltes ansvar. PEF og gruppas administratorer og moderatorer frasier seg alt ansvar for innlegg som bryter opphavsretten, det være seg bilder, tekst, musikk eller andre ting. Vi frasier oss også alt ansvar for alle former for ulovligheter, eller oppfordringer til dette.
 5. Reklame, markedsføring og salg er ikke tillatt.
 6. Ingen former for diskriminering er tillatt. Nedlatende kommentarer av grupper grunnet kjønn, opphav, religion, legning eller andre ting, blir slettet. Debatt om religion eller innvandring er ikke tillatt.
 7. Personangrep er ikke tillatt. Vi må tolerere at andre har andre syn på saker enn oss selv. Nedlatende kommentarer av identifiserte personer (skittkasting) er ikke tillatt. Diskuter sak, ikke person.
 8. Ingen former for ulovligheter er tillatt. Alle former for ulovligheter, brudd på Facebooks retningslinjer eller oppfordringer til dette, vil bli slettet.
 9. Administratorene kan fjerne innlegg som bryter med reglene, eller stenge kommentarfeltet. Administratorene kan også utestenge folk fra gruppa, hvis regler brytes gjentatte ganger. Innlegg om administratorenes arbeid kan også blir fjernet uten varsel.
 10. Falske profiler: Profiler som åpenbart er falske vil bli utestengt fra gruppa. Profiler som har blokkert administrator eller profiler som er deaktivert kan bli fjernet fra gruppa, men de er velkommen til å søke medlemskap igjen hvis profilen aktiveres.
 11. Rapporter hvis du ser noe som ikke er greit. Rapporter gjerne om du opplever noe du ikke synes er greit. Fortell oss helst hvilken regel som er brutt, men også andre ting kan rapporteres.
 12. Veldig grafiske bilder av utslett m.v. bør legges i kommentarfeltet.
 13. Innlegg, bilder og annet innhold i gruppa som ikke er offentlig ikke skal deles utenfor gruppa, og brudd på dette kan føre til utestengelse.
 14. Godkjente likepersoner i PEF som svarer på spørsmål og henvendelser på Facebook, skal signere med navn, og «likeperson i PEF». Administrator skal også bekjentgjøre sin rolle som administrator når man svarer.