Tilskudd til organisasjonsutvikling

Alle lokallag og fylkeslag i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) kan søke om disse midlene.

Sentralstyret har vedtatt at Velferds- og trivselsmidler endrer navn til Tilskudd til organisasjonsutvikling og
opplæring.
 
Endringen blir gjort for å sikre at midlene i større grad kan brukes til aktiviteter og tiltak vi vet lokallag og fylkeslag har større vanskeligheter for å skaffe ekstern finansiering til å gjennomføre. 
 
Sentralstyret har i 2024 bevilget kr. 75.000,- til tilskuddsordningen.
 
Søknadsfrist 15. april 2024. Søknadene blir behandlet i sentralstyremøtet 06. mai 2024. 
 
Kriterier for tilskuddsordningen:
  • Alle PEFs lokallag og fylkeslag kan søke midler
  • Lokallag som har mottatt midler forrige år, men ikke sendt inn rapport innen fristen, kan ikke søke midler
  • PEFs skjema for søknader skal benyttes
  • Tiltak i regi av lokallag og fylkeslag med begrenset økonomi skal prioriteres
  • Tiltak som ikke kan dekkes inn av f.eks. Dam ekspress-midler skal prioriteres (f.eks. styreseminar, styreopplæring, lokale organisasjonskurs, lokalpolitisk arbeid m.v.)
  • En enkel rapport skal sendes inn til administrasjonen (PEFs rapportskjema skal benyttes

Dokumenter til nedlastning: