Landsmøtet

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) arrangerer landsmøte 26.-27. oktober 2024.

I henhold til Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter skal innkallingen til landsmøte sendes innen utgangen av april måned i landsmøteåret, jf. vedtektenes § 5.2 pkt. 1. 

Her kan du lese om landsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundets landsmøte arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen 26.-27. oktober 2024.

Fylkeslagenes og lokalforeningenes delegater, samt representantskapets medlemmer har stemmerett på landsmøtet. Kontrollkomiteen, valgkomiteen og revisor innkalles også til landsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes sentralstyret innen utgangen av mai i landsmøteåret.

Styrene i fylkeslag og lokalforeninger tar stilling til hvilke saker som skal fremmes for landsmøtet.

Forslag til saksliste for landsmøtet vil bli behandlet på representantskapsmøtet 7. september. 

Mer informasjon: