Landsmøtet

Psoriasis- og eksemforbundet arrangerer sitt 21. landsmøte våren 2022.

I henhold til Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter skal innkallingen til landsmøte sendes innen utgangen av april måned i landsmøteåret, jf. vedtektenes § 5.2 pkt. 1. 

Her kan du lese om landsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet