Huden og psyken

Psoriasis- og eksemforbundet inviterer til konferanse om hudsykdommer og psykisk helse 28. oktober i Oslo.

På konferansen vil forskere, fagfolk og pasienter snakke om ulike aspekter ved psykisk helse når det er snakk om en hudsykdom.

Den profilerte allmennlegen Kaveh Rashidi leder konferansen. Han jobber som fastlege på Lovisenberg legesenter i Oslo og ble kåret til årets allmennlege i 2022. 

Flora Balieva vil holde foredrag om aktuell forskning om sammenhengen mellom kronisk hudsykdom, depresjon, påvirkning på livskvalitet og stress. Balieva er PhD og overlege ved Hudavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus. 

Roald Omdal innleder om forskning på fatigue ved psoriasis og kobler fatigue med psykisk helse. Omdal er leder for klinisk forskningsgruppe i Stavanger, spesialist i revmatologi og indremedisin og professor emeritus ved universitetet i Bergen. 

Les mer på om konferansen om bidragsyterne i Hud & Helse nr. 1 - 2023

På konferansen vil også flere pasienter dele sine erfaringer, og det blir anledning for publikum til å mingle og utveksle erfaringer med andre deltakere i pausene. Detaljert program kommer.

Hvor? Nationaltheaterets konferansesenter i Oslo 
Når? Lørdag 28. oktober, kl 11.00-16.00

Påmeldingsskjema kommer!

Deltakeravgift: Gratis for medlemmer av PEF. Kr. 200,- for ikke-medlemmer.
Har du lyst til å bli medlem i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)? Du finner innmeldingsskjema her

Har du spørsmål om konferansen? Ta kontakt med prosjektleder Trine Knudtzon på epost trine.knudtzon[at]pefnorge.no

Konferansen er finansiert av Stiftelsen Dam.