Veiledning av eldre hud

Et prosjekt støttet av Stiftelsen DAM etter søknad fra Psoriasis- og eksemforbundet Viken

Etterspurt tiltak

Dette prosjektet er en videreutvikling av et åpent temamøte med informasjon om hvordan huden endrer seg og om nødvendigheten av kunnskapsrik behandling av syk og skadet hud i godt voksen alder.

Underveis i arbeidet oppdaget også  vi også at uansett fokus er dette viktige moment  for å og legge et godt grunnlag for å bevare en sunn og frisk hud  for alle aldersgrupper.

Opplæringsbehov

Det er behov for veiledning og opplæring av den enkelte i hvordan behandle huden. Dette behovet får vi i Psoriasis- og eksemforbundet stadig tilbakemeldinger om at er kraftig økende i forbindelse med koronapandemien, da regler og krav om avstand og forsiktighet gjør at mange ikke lenger får god hjelp med hudbehandling. Behandlingstilbud som er viktig for mange, bl.a. lysbehandling, har vært sterkt redusert mange steder som en konsekvens av korona-pandemien.

Kvalitetsreformen ”Leve hele livet” har som mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hele livet. Prosjektet setter fokus på hudbehandling av og for mennesker over 60, både de som bor hjemme, i omsorgsbolig, på institusjon eller er innlagt på sykehus.

Vil du ha plakat og klistremerke?

Vi håper derfor at utarbeidere informasjonsplakat vil bli til hjelp for mange, og samt at påminnelsen på klistremerket vil bli å se på mange arenaer. Plakaten er foliert for å tåle å henge på fuktige rom. Den kan også lastes ned HER.

Vil du hjelpe oss å distribuere denne? Kan den være en del av produktene som blir utdelt på medlems- og andre møter, en påminnelse på badet, på sykehjem eller andre sted hvor det er til hjelp med god informasjon. Bestill her: Bestillingsskjema eller ta kontakt med Maren på maren@pefnorge.no

Vi vil vite hva du synes


Evalueringen finner du her. Eller ved å scanne QR koden.