Likepersonskurs

Vi gjennomfører likepersonskurs med jevne mellomrom. Følg med her for når neste kurs er.

Valgte likepersoner inviteres med jevne mellomrom til et opplæringskurs med fokus på kompetanseheving og faglig påfyll. 

Neste likepersonskurs skal gjennomføres våren 2025.